30 Απρ 2017

Ψυχοσάββατα του έτους 2017

Η εκκλησία μας καθιερώσε το ψυχοσάββατο ως μια υπόμνηση, ότι το σώμα μας είναι φθαρτό μεν, αλλά θα αναστηθεί κατά τη Δευτέρα παρουσία!

Τα ψυχοσάββατα μέσα σε ένα έτος είναι δύο:
 Το πρώτο ψυχοσάββατο υπέρ των ψυχών είναι αυτό το Σαββάτο που προηγείται της Κυριακής των Απόκρεων και το δεύτερο,  αυτό που προηγείται της Κυριακής της Πεντηκοστής!
Τα Ψυχοσάββατα του έτους 2017 τελούνται στις 18 Φεβρουαρίου και 3
Ιουνίου.
Α/Μ
Πληροφορίες από:  https://el.m.wikipedia.org
Περισσότερα »

«Μια γλυκεία Καλημέρα από καρδιάς» !


Περισσότερα »

ΦΑΡΙΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της για εκτυπώσεις καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές. Ο τρόπος υποβολής των προσφορών θα γίνεται ταχυδρομικά ή προσωπικά. Ο χρόνος υποβολής τους θα είναι από  02/05/2017 έως 08/05/2017 και ώρες από τις 08:00 έως 14:00. Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται στα γραφεία της ΦΑΡΙΣ, Ασίνης 11 & Φαρών Καλαμάτα, 24132 τηλ.2721095611, φαξ 2721095614. Ο τρόπος υποβολής θα γίνεται σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, αναγράφοντας για ποιο διαγωνισμό πρόκειται με καταληκτική ημερομηνία 08/05/2017 και ώρα 09:00. Το ανοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 08/05/2017 και ώρα 10:00 στα γραφεία της ΦΑΡΙΣ.


Ολόκληρη την πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορείτε να τη δείτε εδώ
Περισσότερα »