30 Απρ 2017

ΦΑΡΙΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της για εκτυπώσεις καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές. Ο τρόπος υποβολής των προσφορών θα γίνεται ταχυδρομικά ή προσωπικά. Ο χρόνος υποβολής τους θα είναι από  02/05/2017 έως 08/05/2017 και ώρες από τις 08:00 έως 14:00. Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται στα γραφεία της ΦΑΡΙΣ, Ασίνης 11 & Φαρών Καλαμάτα, 24132 τηλ.2721095611, φαξ 2721095614. Ο τρόπος υποβολής θα γίνεται σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, αναγράφοντας για ποιο διαγωνισμό πρόκειται με καταληκτική ημερομηνία 08/05/2017 και ώρα 09:00. Το ανοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 08/05/2017 και ώρα 10:00 στα γραφεία της ΦΑΡΙΣ.


Ολόκληρη την πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορείτε να τη δείτε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου