Η Google Earth είναι η τελευταία μέθοδος στην πάλη της Βρετανικής Φορολογικής Υπηρεσίας με τους πολίτες και τους οργανισμούς, οι οποίοι κρύβουν τα εισοδήματά τους. Στην παρούσα στιγμή το κράτος δεν εισέπραξε φόρους ύψους 35 δισεκατομμυρίων λιρών.

Πηγή greek.ruvr.ru