23 Σεπ 2014

Προχωρεί ο διαγωνισμός για συστήματα συμπίεσης απορριμμάτων

Σύμφωνη γνώμη εκφράζει, με έγγραφό του, ο Σωκράτης Αλεξιάδης, Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, σχετικά με τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο [1] «Προμήθεια δύο ρυμουλκών και τεσσάρων ημιρυμουλκουμένων με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων χωρητικότητας 60 κυβικών μέτρων». Η προμήθεια των συστημάτων αυτών από το Δήμο Καλαμάτας έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 762.600 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό 4.09 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Ο προς προμήθεια εξοπλισμός προορίζεται για τη μεταφόρτωση και τη μεταφορά απορριμμάτων τα οποία συλλέγονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη μεταφορά τους στους χώρους τελικής διάθεσής τους. Η χρήση των συστημάτων αυτών θα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το Δήμο Καλαμάτας.
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.


Περισσότερα »

Σαν Σήμερα 23η Σεπτεμβρίου (video)

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO : Περισσότερα »