Με τη μέθοδο της σαλαμοποίησης η κυβέρνηση Σαμαρά σπάει στα τρία τη ΔΕΗ για να την ξεπουλήσει στους ιδιώτες. Το σχέδιο του Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπει τη διάσπαση της ΔΕΗ σε "μικρή" και "μεγάλη", με την πρώτη να δίνεται στους ιδιώτες ώς το 2015 και τη δεύτερη ώς το 2016. 
Ιδιώτης διαχειριστής θα αναλάβει το αργότερο ώς το 2014 και τα δίκτυα της ΔΕΗ, με χωριστή ιδιωτικοποίηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
 Σε επενδυτές και το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Η κυβέρνηση δεν διστάζει να παραδώσει στους ιδιώτες ακόμη και τον στρατηγικό τομέα της ενέργειας, που θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα όπλα άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους πολίτες σε αγώνα να ανατραπεί η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διάλυση και το ξεπούλημα της ΔΕΗ και τονίζει ότι η επιχείρηση πρέπει να παραμείνει δημόσια και ενιαία.

Με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου η διάλυση και ο βίαιος διαμελισμός της ΔΕΗ

Με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίστηκε χθες να προχωρήσει άμεσα ο βίαιος διαμελισμός και τελικά η διάλυση της δημόσιας ΔΕΗ με παραχώρηση σε ιδιώτες όλων των σημαντικών λειτουργιών της αγοράς ηλεκτρισμού, όπως είναι τα δίκτυα, αλλά και τα "φθηνά" καύσιμα της επιχείρησης (λιγνίτης, υδροηλεκτρικά), που αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις σε εργαζόμενους και νοικοκυριά.
Πρόκειται για επικύρωση του "σχεδίου" της 15ης Μαΐου, που είχε δημοσιοποιήσει το ΥΠΕΚΑ, το οποίο είχε διαβιβαστεί κι εγκρίθηκε από την τρόικα.
Υπενθυμίζεται ότι περιλάμβανε προκλητικές δήθεν δικλίδες ασφαλείας όπως "καταστατικές μειοψηφίες" του Δημοσίου που υποτίθεται ότι "θα παρεμβαίνουν όπου πρέπει" και διατήρηση μιας κρατικής εταιρείας ηλεκτρισμού, "σκιάς" της σημερινής ΔΕΗ, ως "αντίπαλο δέος" των ιδιωτών, αποκρύπτοντας ότι αντικαθιστά στην ουσία το σημερινό μονοπώλιο της ΔΕΗ σε υποδομές-δίκτυα με ένα ιδιωτικό μονοπώλιο, που όμως θα λειτουργεί με αμιγώς χρηματοοικονομικά κριτήρια και υπέρ τρίτων.
Ειδικότερα, το σχέδιο προβλέπει "σπάσιμο" και ξεπούλημα "φιλέτων" της ΔΕΗ σε τρία επίπεδα:
Α. Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) από τη ΔΕΗ (σήμερα 100% θυγατρική της). Ουσιαστικά θα παραχωρηθεί η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή σε ιδιώτη και το Δημόσιο "θα εξασφαλίσει" καταστατική μειοψηφία. Η διαδικασία θα γίνει σε δύο φάσεις: στην πρώτη, που προχωρά άμεσα και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2013, προβλέπεται είσοδος επενδυτή μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με απόκτηση ποσοστού έως 49% του ΑΔΜΗΕ, με παράλληλα ανάληψη της διοίκησης από τον επενδυτή, ενώ στη δεύτερη προβλέπεται η συμβατική υποχρέωση απόκτησης από τον (προτιμητέο) επενδυτή επιπλέον ποσοστού, έως και το 51% του ΑΔΜΗΕ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το β' τρίμηνο 2014.
Β. Δημιουργία καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού (ως προς στοιχεία ενεργητικού, ανθρώπινο δυναμικό, πελατειακή βάση), δηλαδή μιας "μικρής ΔΕΗ", με "προίκα" το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, πιθανόν του βέλτιστου δυνατού, κατ' επιλογήν της Ε.Ε., για άμεση πώληση σε ιδιώτη. Σε αυτό το 30% θα ληφθούν υπόψη η απόσυρση παλαιών μονάδων, αλλά και η δημιουργία νέων, εφόσον υπάρχει τέτοια πιθανότητα, θα προβλέπεται αναλογικό ποσοστό της δραστηριότητας της εμπορίας της ΔΕΗ, οπότε και το παραγωγικό μείγμα και η πελατειακή βάση της νέας εταιρείας θα αντικατοπτρίζουν, αναλογικά, τα αντίστοιχα τμήματα της ΔΕΗ, ενώ θα περιλαμβάνονται και τα "φθηνά" καύσιμα της ΔΕΗ, δηλαδή λιγνίτες και υδροηλεκτρικά, αλλά και μονάδες φυσικού αερίου. Συνολικά η "μικρή ΔΕΗ" θα δεχθεί περίπου 1.400 MW μονάδων με καύσιμο λιγνίτη και πρόσβαση στα ορυχεία για τροφοδοσία τους, 500 MW υδροηλεκτρικού δυναμικού και 500 MW δυναμικού φυσικού αερίου.
Πάντως, τον τελευταίο λόγο για τη λίστα των περιουσιακών στοιχείων που θα μεταφερθούν στη "μικρή ΔΕΗ" μάλλον θα έχει η Κομισιόν, καθώς θα γίνει διαβούλευση βάσει του καταλόγου παγίων της ΔΕΗ, που θα της επιδοθεί έως το τέλος του μήνα, ώστε να καταλήξει έως τέλος Ιουνίου 2013. Η αποκρατικοποίηση της νέας εταιρείας θα γίνει μέσω ΔΕΗ με "συνδρομή" ΤΑΙΠΕΔ, ώστε να ολοκληρωθεί το α' τρίμηνο 2015.
Γ. Από την αποψιλωμένη ΔΕΗ, δηλαδή χωρίς τον ΑΔΜΗΕ και με 70% του παραγωγικού δυναμικού της, θα ιδιωτικοποιηθεί το 17% του μετοχικού της κεφαλαίου που κατέχει το Δημόσιο, "κατά προτίμηση μέσω της προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή". Η διαδικασία θα γίνει μέσω ΤΑΙΠΕΔ και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος 2015 ή στο α' τρίμηνο 2016.
Α. Ζ.
Πηγή :avgi