25 Σεπ 2014

Διακήρυξη διαγωνισμού, για προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής Χαράς

Περίληψη Διακήρυξη του διαγωνισμού, για την  προμήθεια & την τοποθέτηση εξοπλισμού, της  παιδικής Χαράς στην Πλατεία Φραγκόλιμνας.

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει σύμφωνα με την υπ. αρ. 343/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 Υ.Α. Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού στην παιδική χαρά στην πλατεία φραγκόλιμνας
Ο προϋπολογισμός είναι 11.617,35 με το Φ.Π.Α. Η προμήθεια εντάσσεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2014 με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΛΙΜΝΑΣ"  με Κ.Α. 35.7135.09.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο γραφείο της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών (κτίριο του Δήμου) Παπατσώνη 4 Καλαμάτα μέχρι την 2η  Οκτωβρίου  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00π.μ.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μπορεί να καλύπτουν το σύνολο της προμήθειας ή να δίνονται ξεχωριστά για κάθε είδος.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το μειοδότη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και την παραλαβή των τευχών μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα, 2721360848 και 2721360845.\
Περισσότερα »

Εθελοντική ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα

Το Υπουργείο Εσωτερικών με το άρθρο 9 του ν. 4285/2014 δίδει νέα χρονική περίοδο εφαρμογής του προγράμματος εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. 

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των εργαζομένων δύναται να πραγματοποιηθεί έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.

Παρατίθενται πίνακες με ενδεικτικές, αλλά όχι δεσμευτικές ως προς τους κλάδους, τις ειδικότητες, τις κατηγορίες εκπαίδευσης αλλά και τον αριθμό των ατόμων, ανάγκες των Δήμων Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου Νομού Φθιώτιδας, Ερυμάνθου Νομού Αχαΐας, Κιλελέρ Νομού Λάρισας,  Ελαφονήσου Νομού Λακωνίας, Ορεστιάδας Νομού Έβρου, Μεγαλόπολης Νομού Αρκαδίας, Λειψών Νομού Δωδεκανήσου, Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης, Μύκης Νομού Ξάνθης, Κιλκίς Νομού Κιλκίς και Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας.

Περισσότερα »

Απαγορεύεται να εξέχουν κλαδιά από οικόπεδα και κτήματα

Ο Δήμος Καλαμάτας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων ότι δεν επιτρέπεται να εξέχουν από ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα κλαδιά δέντρων, αυτοφυής βλάστηση κ.λπ., τα οποία εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 290 του Ποινικού Κώδικα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1008 του Αστικού Κώδικα
3. Την 79/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, άρθρο 18, η οποία αφορά στην τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας, ο Δήμος Καλαμάτας θα προβεί σε κοπή βλάστησης και κοπή κλάδων δέντρων που δημιουργούν πρόβλημα στην ασφάλεια των πεζών και οχημάτων στα όρια του επαρχιακού, δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας, χρεώνοντας την δαπάνη στους ιδιοκτήτες και επιβάλλοντας πρόστιμο 250,00 €, επιφυλασσόμενος και για ενεργοποίηση των ποινικών και αστικών διαδικασιών που προβλέπονται από το Νόμο κατά των μη συμμορφούμενων με τα αναφερόμενα.

Η παρούσα αποτελεί την τελευταία ειδοποίηση για τους υπόχρεους ή παραβάτες και μετά από 20 ημέρες από τη δημοσίευσή της, ο Δήμος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

Περισσότερα »

Σαν Σήμερα 25η Σεπτεμβρίου (video)

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO : 
Περισσότερα »

«Ξεκινήστε τη μέρα σας, όμορφα! Πείτε απλά Καλημέρα σας » !


Περισσότερα »