12 Ιουλ 2013

Πόσο κοστίζουν σε κάθε Έλληνα οι προσλήψεις στο Δημόσιο

Με ένα εξαιρετικά διαφωτιστικό άρθρο στο capital.gr, ο αντιπρόεδρος της Δράσης Τάσος Αβραντίνης αναλύει το συνολικό κόστος που έχει ανά φορολογούμενο το τεράστιο, σπάταλο και διεφθαρμένο κράτος. 

Δείτε και μόνοι σας τα σοκαριστικά στοιχεία:

«Ενώ δικαίως μας απασχολεί πόσα χρήματα διασπάθισαν εδώ και δεκαετίες οι δωρολήπτες πολιτικοί και λειτουργοί του κράτους –και είναι χωρίς αμφιβολία πάρα πολλά– ελάχιστοι ασχολούνται με τις αθρόες προσλήψεις και τους διορισμούς που έκαναν οι πολιτικοί και τα κόμματα στο Δημόσιο, χωρίς αυτό να είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του και χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια. 

Ελάχιστοι έχουν ασχοληθεί συστηματικά με το θέμα αυτό, παρά το γεγονός ότι οι διορισμοί στο Δημόσιο μέσω των κομματικών ή πελατειακών δικτύων παραμένει το μεγαλύτερο σκάνδαλο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας με άμεσο αυτουργό το πολιτικό σύστημα και συνεργούς τους διορισθέντες υπαλλήλους. 

Αν όμως σκεφτούμε τι τελικά κόστισαν και κοστίζουν οι ρουσφετολογικοί διορισμοί στη χώρα θα συνειδητοποιήσουμε ότι οι μίζες της Siemens, των προμηθευτών όπλων και δεκάδων άλλων προμηθευτών του Δημοσίου ήταν σταγόνα μπροστά στον ωκεανό της δημόσιας σπατάλης.

Πόσο κοστίζει στον Έλληνα πολίτη κάθε ρουσφετολογική πρόσληψη στο Δημόσιο; 

Οι υπολογισμοί μας θα πρέπει κατ' αρχάς να λάβουν υπόψη τους το αποδεκτό από έγκυρες πηγές της ασφαλιστικής κυρίως αγοράς ή διεθνών οργανισμών μέσο προσδόκιμο ζωής (ανδρών και γυναικών). 

Αυτό είναι σήμερα, σύμφωνα με το έγκυρο περιοδικό Lancet, για την Ελλάδα περίπου το 79ο έτος της ηλικίας (http://tiny.cc/rlt1zw). 

Το 2013 η δαπάνη μισθοδοσίας των επισήμως απασχολουμένων στο Δημόσιο (στοιχεία γενικής κυβέρνησης) ανέρχεται σε 24 δις ευρώ (το 2009 ανήλθε σε 31 δις ευρώ). 

Ο αριθμός τους σήμερα ανέρχεται περίπου σε 900.000, υπολογίζοντας και τους εργαζομένους στα υπό κρατικό έλεγχο νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που συμμετέχουν στο δημόσιο έλλειμμα. 

Συνεπώς, ο μέσος ακαθάριστος μισθός ενός απασχολούμενου στο Δημόσιο το 2013 κυμαίνεται περίπου σε 27.000 ευρώ (ενώ το 2009 άγγιζε τις 32.000 ευρώ). 

Ο υπολογισμός εξυπακούεται ότι αναφέρεται σε ακαθάριστους μισθούς (χωρίς να συνυπολογίζονται οι υπερωρίες). 

Σ' αυτό το ποσό θα πρέπει να προσθέσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνει το Δημόσιο και οι φορείς του για τους υπαλλήλους του, ποσό που αγγίζει κατά μέσο όρο περίπου τις 3.000 ευρώ ανά υπάλληλο. 

Κανονικά, για να είναι ακριβέστερος προς τα πάνω ο υπολογισμός του αληθινού κόστους κάθε υπαλλήλου για τον προϋπολογισμό θα έπρεπε στα παραπάνω ποσά να προστεθούν και τα λειτουργικά κόστη που επιμερίζονται σε κάθε δημόσιο υπάλληλο (fully loaded cost).

Οι υπάλληλοι του κράτους και του ευρύτερου δημόσιου τομέα την τελευταία τριακονταετία εργάστηκαν πριν συνταξιοδοτηθούν κατά μέσο όρο λιγότερο από 25 χρόνια έκαστος. Στα χρόνια αυτά μάλιστα συνυπολογίσθηκε πλασματικώς, με την άμεση συνέργεια του πολιτικού συστήματος, και ο απολεσθείς χρόνος των απεργιών του Δημοσίου που έχει υπολογισθεί ότι για τις 4 τελευταίες δεκαετίες ξεπερνά τις 1.500 ημέρες ή περίπου 6 εργάσιμα χρόνια (αφαιρουμένων των μη εργασίμων ημερών). 

Εάν λοιπόν κάποιος προσλήφθηκε στο Δημόσιο σε ηλικία 24 ετών και συνταξιοδοτήθηκε στα 49 του έτη, θα λαμβάνει σύνταξη για 30 τουλάχιστον χρόνια. 

Λόγω αδυναμίας εξεύρεσης των στοιχείων δεν έχουμε λάβει υπόψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει νεότερος σύζυγος που και μετά τον θάνατο του δικαιούχου λαμβάνει για πολλά ακόμη έτη μειωμένη σύνταξη ή τις ειδικές περιπτώσεις «νησίδων υπερτροφικής προστασίας» του συνταξιοδοτικού συστήματος –κατά τη χαρακτηριστική διατύπωση της έκθεσης Σπράου–, όπου κάποιοι κατιόντες του ασφαλισμένου λαμβάνουν με νόμο πλήρη σύνταξη χωρίς να χρειαστεί να εργαστούν ποτέ στη ζωή τους (ενήλικες άγαμες θυγατέρες στρατιωτικών, δικαστικών υπαλλήλων κ.ο.κ.).

Η συνταξιοδοτική δαπάνη του προϋπολογισμού για 440 χιλ. περίπου συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους ήταν 6,58 δις ευρώ το 2012, δηλαδή περίπου 15.000 ευρώ ανά συνταξιούχο. 

Σε σημερινές τιμές λοιπόν ένας δημόσιος υπάλληλος κόστισε στο κράτος κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα ποσά:

(α) Κατά τον εργάσιμο βίο του (25x30.000=) 750.000 ευρώ, 
(β) κατά τη συνταξιοδότησή του έλαβε εφάπαξ που κατά μέσο όρο κυμαινόταν στις 75.000 ευρώ και 
(γ) κατά το διάστημα του συντάξιμου βίου του εισέπραξε κατ' ελάχιστον (30x15.000=) 450.000 ευρώ. Συνολικά δηλαδή έλαβε τουλάχιστον 1.275.000 ευρώ.

Θυμίζουμε ότι το 1956 το σύνολο των απασχολουμένων στον δημόσιο τομέα δεν ξεπερνούσε τις 150.000, αριθμός που κατά τον Βαρβαρέσο θα κατέληγε εις βάρος της οικονομίας1. 

Το πολιτικό σύστημα δεν άκουσε τις ορθότατες υποδείξεις Βαρβαρέσου με αποτέλεσμα το 1974 ο αριθμός των απασχολουμένων στο Δημόσιο να ανέρχεται σε 270.000, για να αγγίξει το 1981 τις 390.000. 

Οι αθρόες προσλήψεις της οκταετίας 1981-1989 σχεδόν διπλασίασαν τον αριθμό των απασχολουμένων στον δημόσιο τομέα, οι οποίοι στις αρχές της δεκαετίας του '90 ανέρχονταν σε 800.000 περίπου2. 

Έτσι το ποσοστό του Δημοσίου στο ΑΕΠ από 38,4% το 1975 έφθασε να αγγίζει το 70% το 1988, γεγονός που με άλλα λόγια σήμαινε ότι υπήρξε μια τεράστια σε μέγεθος μεταφορά πόρων από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα η οποία είχε ως αποτέλεσμα την εκμηδένιση της οικονομικής ανάπτυξης και την υπονόμευση της παραγωγικότητας της χώρας. 

Η πενταετία Καραμανλή πρόσθεσε επιπλέον 120.000 δημοσίους υπαλλήλους, για να φθάσει η χώρα το 2011 να αριθμεί πλέον του ενός εκατομμυρίου απασχολούμενων στον δημόσιο τομέα.

Επιστρέφοντας στους υπολογισμούς μας: 

το κράτος το 1981 λειτουργούσε με λιγότερους από 400.000 υπαλλήλους και το 2011 με περισσότερους από 1.000.000. 

Ο δημόσιος τομέας το 1981 δεν είχε υπολογιστές, μηχανοργάνωση, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά δίκτυα και διαδίκτυο. Ο δημόσιος τομέας το 2011 τα είχε όλα αυτά με το παραπάνω και επιπλέον 600.000 υπαλλήλους. 

Από αυτούς δεν χρειαζόμαστε τουλάχιστον 400.000. 

Μας τους επέβαλε το πελατειακό και κομματικό κράτος για να διαιωνίσει την εξουσία του. Αυτοί, σύμφωνα με τους παραπάνω απολύτως μετριοπαθείς υπολογισμούς, θα στοιχίσουν (1.275.000 x 400.000=) 510 δις ευρώ τουλάχιστον ή μιάμιση φορά το δημόσιο χρέος της χώρας, ποσό που προστίθεται στα υπέρογκα επίσης ποσά που για τους ίδιους λόγους επιβάρυναν τις προηγούμενες δεκαετίες την οικονομία μας και προήλθαν από την καταλήστευση του μόχθου των φορολογουμένων και από δανεισμό.

Τον Νοέμβριο του 2010 ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο απολύσεων στο Δημόσιο. 

Τότε το ποσοστό ανεργίας ήταν ακόμη στο 14% περίπου και ο αριθμός των ανέργων δεν ξεπερνούσε τους 700 χιλιάδες. Σήμερα το ποσοστό ανεργίας έχει εκτιναχθεί στο 27,6% και ο αριθμός των ανέργων ξεπερνά τα 1,3 εκατομμύρια. 

Εάν από το 2010 είχαν απολυθεί 200.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα είχαν εξοικονομηθεί περισσότερα από 20 δισ. ευρώ, το κράτος θα είχε δώσει τα 8 δισ. ευρώ που χρωστά στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεν θα είχαν κλείσει 100.000 επιχειρήσεις και τουλάχιστον 600.000 σημερινοί άνεργοι θα είχαν ακόμη τη δουλειά τους. 

Σκεφτείτε ότι το μέσο κόστος του απασχολουμένου στο Δημόσιο ανέρχεται σε 180% του μέσου κόστους του εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα. Ο μέσος συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των υπαλλήλων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι περίπου 20%. Μετά την επιστροφή στο κράτος του φόρου του δικού του υπαλλήλου το καθαρό κόστος αυτού ανέρχεται σε 152% του κόστους του εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα (180% -20% x 180%). 

Συνεπώς για να πληρωθεί ένας δημόσιος υπάλληλος πληρώνουν φόρο 7,5 ιδιωτικοί υπάλληλοι (152% : 20%) άρα για τους 900.000 χιλιάδες χρειαζόμαστε 6.750.000 ιδιωτικούς υπαλλήλους που βεβαίως δεν υπάρχουν. 

Αυτός είναι ο λόγος που καταρρέει η ελληνική οικονομία υπό το δυσβάσταχτο βάρος του Δημοσίου, κλείνουν μαζικά οι επιχειρήσεις, αυξάνονται οι φόροι σ' ένα φαύλο κύκλο που τροφοδοτεί ακόμη μεγαλύτερη ύφεση και οδηγούνται μαζικά στην ανεργία οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. 

Αυτό είναι το βαρύτατο τίμημα της αντίστασης που προβάλλει στις απολύσεις στον δημόσιο τομέα το πολιτικό πελατειακό σύστημα. Σε 3 με 4 χρόνια θα έχει χαθεί ένα ολόκληρο ΑΕΠ για τη χώρα εξαιτίας της υψηλής ανεργίας χωρίς κανείς να υπολογίσει τις απρόβλεπτες κοινωνικές εντάσεις που θα δημιουργηθούν.

Γι' αυτό λοιπόν εκείνο που σήμερα θα έπρεπε κυρίως να μας απασχολεί είναι το διαχρονικό σκάνδαλο των κομματικών διορισμών και ρουσφετολογικών προσλήψεων στο Δημόσιο –σκάνδαλο απείρως μεγαλύτερο από όλα τα άλλα μαζί–, το οποίο συντέλεσε καθοριστικά στην οικονομική καταστροφή της χώρας και στην υπονόμευση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. 

Οι δυσμενέστερες συνέπειες δεν ήταν όμως οικονομικές: στην Ελλάδα του 20ού αιώνα ο αναξιοκρατικός μέσω του κόμματος ή του βουλευτή διορισμός στο Δημόσιο κατέστη κοινωνικά αποδεκτός αφού με τον μηχανισμό αυτό το πολιτικό σύστημα μείωνε ανορθόδοξα την ανεργία και διαιώνιζε την κυριαρχία του. 

Κάποτε, συνειδητοποιώντας αυτή τη συλλογική παράνοια, ο Λεωνίδας Κύρκος στηλιτεύοντας το κρατικιστικό παρελθόν της Αριστεράς χαρακτήρισε την υπερβολική συγκέντρωση του κράτους και τον διορισμό στο Δημόσιο «βάθρο του συντηρητισμού της κοινωνίας και πολεμικό αντίπαλο των νέων ιδεών της Αριστεράς»3.

Οι μαζικοί, αναξιοκρατικοί και ρουσφετολογικοί διορισμοί στο Δημόσιο συντέλεσαν πρωτίστως στην καταβαράθρωση της ελληνικής κοινωνίας μέσω της αλλαγής του αξιακού της προτύπου, οδήγησαν στον εξευτελισμό των αξιών της ατομικής ευθύνης, της τιμιότητας, του φιλότιμου, της αξιοκρατίας, της σκληρής εργασίας και στην αντικατάστασή τους με τις λογικές της ελάχιστης προσπάθειας, της πονηρίας, του γρήγορου πλουτισμού και της χωρίς προϋποθέσεις κοινωνικής και οικονομικής ανέλιξης».
(1)Βλ. την έκθεση του Κ. Βαρβαρέσου για την ελληνική οικονομία το 1952 με τίτλο «Έκθεσις επί του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος», 2η έκδοση, Σαββάλας, Αθήνα 2002.
(2)Σε εμπιστευτική επιστολή του προς τον πρωθυπουργό Ανδρέα Γ. Παπανδρέου το 1988 ο Απόστολος Λάζαρης γράφει μεταξύ άλλων: «Τώρα, εκ των υστέρων, έγινε φανερό πως με τις προσλήψεις που κάναμε, και προ πάντων με τον τρόπο που τις κάναμε, όχι μόνο δεν βελτιώσαμε την ποιότητα της διοίκησης στο δημόσιο και στους διαφόρους οργανισμούς και στις τράπεζες, αλλά τη χειροτερέψαμε ακόμα πιο πολύ.» Βλ. Νίκος Νικολάου, «Πρόσωπα της Οικονομίας», εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2008, σελ. 220.
(3)Λεωνίδας Κύρκος, «Ποια Αριστερά;», εκδ. Οδυσσέας , Αθήνα 1987, σελ. 33.


Πηγή spirospero
Περισσότερα »

Ο καιρός αύριο Σάββατο 13 Ιουλίου 2013

Πρόβλεψη καιρού για αύριο Σάββατο 13 Ιουλίου 2013Πηγή okairos
Περισσότερα »

«Αποφθέγματα με σημασία: Ρομέν Ρολάν » !!!

«Τα βιβλία είναι κυψέλες των σκέψεων. 
Τα αποφθέγματα είναι το μέλι που με χίλιους κόπους συλλέξαμε» 
Τζαίημς Έλλις


Περισσότερα »

Σημείο-G. Μύθοι και αλήθειες

Σε πρόσφατο τεύχος του περιοδικού “Sexual Medicine” παρουσιάστηκε το συμπέρασμα έρευνας Βρετανών ερευνητών,  σύμφωνα με το οποίο η θηλυκή ερωτογενής ζώνη -  γνωστή ως Σημείο G - δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει.
 Όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά, παραμένει τελικά άγνωστο το κατά πόσον αυτή η ευαίσθητη περιοχή, υπάρχει πραγματικά σε όλες τις γυναίκες.
 Εάν όμως δεν υπάρχει, γιατί πολλές γυναίκες – κι εγώ μέσα σ’ αυτές - αισθάνονται ευαισθησία σ’ αυτή την περιοχή;
Πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι το “Σημείο G” δεν υπάρχει, επειδή είναι μια ανατομική περιοχή, που δεν συναντάται σε όλες ανεξαιρέτως τις γυναίκες ή ότι είναι μια περιοχή που πολλές γυναίκες δεν καταφέρνουν εύκολα να εντοπίσουν.
Άρα λοιπόν, το Σημείο G είναι ή δεν είναι ένας μύθος ;

Τί είναι το Σημείο G ;
Η συζήτηση για το Σημείο G δημοσιοποιήθηκε την δεκαετία του ’80 και βασίστηκε σε έρευνες που είχαν αρχίσει να γίνονται από την δεκεατία το ’50.
Πολλοί υποστήριξαν - και κάποιοι άλλοι στην αρχή διαφώνησαν – ότι το σημείο αυτό μπορεί να ανεβάσει στα ύψη τον ερεθισμό μιας γυναίκας ή ακόμα και να την οδηγήσει σε οργασμό.
Όλο και περισσότεροι τώρα πια συμφωνούν, ότι το σημείο G υπάρχει σ’ όλες τις γυναίκες, Είναι ένας ιστός, στον οποίο καταλήγουν πολλά νεύρα. Ο αριθμός των απολήξεων αυτών ποικίλλουν από γυναίκα σε γυναίκα. Αυτός είναι και ο λόγος που σε κάποιες ο ερεθισμός του προσφέρει μεγάλη ευχαρίστηση, ενώ σε κάποιες άλλες είναι εξαιρετικά χλιαρός.
Πού βρίσκεται το Σημείο G
Στην πλειοψηφία των γυναικών, βρίσκεται στο μπροστινό τοίχωμα της εισόδου του κόλπου και σε βάθος συνήθως 5 εκατοστών. Εκεί καταλήγει το δίκτυο των νεύρων του σπογγώδους ιστού που περιβάλλει την κλειτορίδα, η οποία όταν βρίσκεται σε στύση πρίζεται, εξαιτίας του αίματος που συγκεντρώνεται σ’ αυτόν τον σπογγώδη ιστό.  Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε, πολλοί το αναφέρουν ως “ο θηλυκός προστάτης”, δεδομένου ότι ο αρσενικός προστάτης είναι και το αρσενικό σημείο G.
Ο ερεθισμός του σημείου G
Κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής διέγερσης, ο σπογγώδης αυτός ιστός πρήζεται και σκληραίνει. Έτσι εύκολα μπορείτε να τον εντοπίσετε αγγίζοντάς τον με το δάχτυλό σας. Θα αισθανθείτε αμέσως μια ξεχωριστή ευχαρίστηση.
Και τώρα που το έχετε μάθει, προχωρήστε στην εκπαίδευση του συντρόφου σας. Προτρέψτε τον, με υπομονή να εξερευνήσει το εσωτερικό του κόλπου σας με το δάκτυλό του και βοηθήστε τον να το εντοπίσει. Ζητήστε του να κάνει ελαφρές κυκλικές κινήσεις πιέζοντάς το ή ζητήστε του να το πιέσει ρυθμικά με φορά προς την κλειτορίδα σας. Οι αντιδράσεις σας από τον ερεθισμό που θα σας προκαλέσει αυτό το παιχνίδι, θα τον ευχαριστήσουν ιδιαίτερα. Είναι πολύ πιθανό, πολύ γρήγορα αυτό το παιχνίδι να σας οδηγήσει σ’ έναν απολαυστικό οργασμό. Κατά τη διάρκεια αυτού του τύπου οργασμού, μερικές γυναίκες μπορεί να εκσπερματώσουν ένα παχύρρευστο υγρό, παρόμοιο με το προστατικό υγρό του συντρόφου τους, γεγονός που ποικίλλει από γυναίκα σε γυναίκα.

... κι όταν δεν ολοκληρώνεις ;
Κάποιες μπορεί ν’ αναρωτιούνται, ότι αφού δεν φτάνουν σε οργασμό διεγείροντας το  σημείο G, ενδέχεται να μην έχουν τέλεια σεξουαλική ζωή.
 Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Όλες οι γυναίκες αισθανόμαστε ικανοποίηση κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, στο σημείο G. Όπως επίσης είναι αλήθεια, ότι η σεξουαλική ανατομία σε όλες τις γυναίκες  είναι βασικά η ίδια.
 
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες έχουμε την ίδια σεξουαλικότητα.
 Εάν λοιπόν ειλικρινά θέλουμε - χωρίς ενδοιασμούς και ενοχές - να πλησιάσουμε και να βρούμε τη σεξουαλικότητά μας, τότε μόνο θα ανακαλύψουμε, τι είναι αυτό που μας φέρνει πραγματικά την ικανοποίηση,  χωρίς να κυριαρχεί στη σκέψη μας το συναίσθημα για το τι συνήθως ισχύει.


Πηγή : fe-mail.
Περισσότερα »

Νέα έκδοση για το A1

Η Kosmocar – Audi ανακοίνωσε τη διάθεση της νέας έκδοσης Admired για τα Audi A1 & A1 Sportback, η οποία προστίθεται στην γκάμα εκδόσεων και διακοσμητικών πακέτων για την εξατομίκευση των συγκεκριμένων μοντέλων. 

Βασίζεται στην έκδοση Attraction και είναι διαθέσιμη για τους κινητήρες 1.2 TFSI (86hp) και 1.6 TDI (90hp), τόσο για το Audi A1 όσο και για το A1 Sportback. Συνδυάζει στοιχεία τόσο από την quattro GmbH όσο και από τον κανονικό προαιρετικό εξοπλισμό της Audi, προσδίδοντας στα A1 / A1 Sportback ένα προσικτό οικονομικά, πιο sport χαρακτήρα.

Η έκδοση Admired διατίθεται σε 4 επιλεγμένα μεταλλικά/περλέ εξωτερικά χρώματα, με βαμμένο το τόξο οροφής (ή ολόκληρη την οροφή για το A1 Sportback) σε μαύρο λαμπερό.

Τα διαθέσιμα χρώματα είναι τα εξής (εξωτερικό χρώμα/τόξο οροφής):

Λευκό Glacier, μεταλλικό / μαύρο λαμπερό
Ασημί Ice, μεταλλικό / μαύρο λαμπερό
Κόκκινο Misano, περλέ / μαύρο λαμπερό
Μαύρο Phantom, περλέ (χωρίς χρωματική αντίθεση)
Στο βασικό εξοπλισμό της έκδοσης Admired περιλαμβάνονται (πλέον της Attraction):
Μεταλλικό / περλέ χρώμα
Εσωτερική επένδυση καθισμάτων σε μαύρο ύφασμα Zeitgeist
Τόξο οροφής βαμμένο σε μαύρο γυαλιστερό (ή βαμμένη οροφή για το A1 Sportback)
Εξωτερικό πακέτο S line
Sport δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων ή προαιρετικά Sport δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι 3 ακτίνων ή Sport δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι 3 ακτίνων με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων με την ανάλογη χρέωση
Εξωτερικοί καθρέπτες βαμμένοι σε μαύρο λαμπερό (quattro GmbH)
Ενιαία τραπεζοειδής μάσκα σε μαύρο γυαλιστερό (quattro GmbH)
Ζάντες αλουμινίου χυτές 7.5J x 17″, σε σχέδιο 5 ακτίνων “V”, ανθρακί, μερικώς γυαλισμένες, με ελαστικά 215/40 R 17  ή εναλλακτικά ζάντες αλουμινίου χυτές 7.5J x 17″, σε σχέδιο 5-βραχιόνων, με ελαστικά 215/40 R 17
Διακοσμητικά καλύμματα αεραγωγών σε γυαλιστερό λευκό, κόκκινο ή μαύρο χρώμα, ανάλογα με το εξωτερικό χρώμα του αυτοκινήτου
Επενδύσεις αλουμινίου στις εισόδους των θυρών με λογότυπο S line
Πίσω φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED
Εμπρός φώτα ομίχλης
 

Όλα αυτά με τιμή που είναι μόνο 1.700€-1.750€ υψηλότερη από αυτή της έκδοσης Attraction και 50€-100€ από αυτή της έκδοσης Ambition.Παράλληλα, μπορείτε να το αποκτήσετε με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Easy4you από την Audi Financial Services. Βασίζεται στο Easy Credit και περιλαμβάνει:

Προκαταβολή: 40%
Επιτόκιο: 4,44% (για τα πρώτα 2 χρόνια, πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75)
Επιτόκιο: 8,44% (για κάθε έτος μετά τα πρώτα δύο)
4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση
4 χρόνια service
Προστασία δανείου
Δυνατότητα ένταξης στη χρηματοδότηση ασφάλισης αυτοκινήτου


Μία δεύτερη επιλογή είναι το πρόγραμμα Auto Credit που περιλαμβάνει:

Προκαταβολή: 40%
Επιτόκιο: 6,4% (πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75)
Διάρκεια αποπληρωμής δανείου: 48 μήνες
Τελευταία μεγάλη δόση balloon κατά τη λήξη του δανείου, με 3 επιλογές
Επαναχρηματοδότηση της τελευταίας μεγάλης δόσης
Εξόφληση της και απόκτηση της ιδιοκτησίας του οχήματος
Ανταλλαγή του οχήματος με ένα καινούργιο κατόπιν συμφωνίας με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο
Προστασία δανείου
Δυνατότητα ένταξης στη χρηματοδότηση ασφάλισης αυτοκινήτου
Πηγή newsauto
Περισσότερα »

Μυστηριώδες μοναστήρι στον Ατλαντικό

Το Skellig Michael (από το Sceilig Mhichíl που στην ιρλανδική γλώσσα, που σημαίνει βράχος του Μιχαήλ), επίσης γνωστό ως Μεγάλος Βράχος (Great Skellig), είναι ένα απότομο βραχώδες νησί, στον Ατλαντικό Ωκεανό περίπου 14 χλμ από τις ακτές της Ιρλανδίας.

Perierga.gr - Skellig Michael 
photo by: link
Το νησί έγινε κέντρο μοναστικής ζωής για 600 χρόνια από τον 7ο αιώνα και μετά, όταν Ιρλανδοί μοναχοί ίδρυσαν μοναστήρι. Το μοναστήρι που είναι χτισσμένο στην κορυφή ενός βράχου 230 μέτρων χαρακτηρίστηκε παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO το 1996. Είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά αλλά και το λιγότερο προσιτά μοναστήρια της Ευρώπης.
Perierga.gr - Skellig Michael 
photo by: link
Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για τη δραστηριότητα του μοναστηριού. Εικάζεται ότ δεν διαμένανε περισσότεροι από 12 μοναχοί συν τον ηγούμενο. Υπό το βάρος των επιδρομών των Βίκινκγς το μοναστήρι εγκαταλείφθηκε. Ωστόσο η απομονωμένη περιοχή απέτρεψε την ανθρώπινη φθορά και διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση.
Η πρόσβαση είναι μερικώς απαγορευμένη στους τουρίστες για να προστατευθει το μνημείο. Κάθε χρόνο δίνονται μόλις 12 άδειες για τουριστικές ξεναγήσεις.
Perierga.gr - Skellig Michael 
photo by: link
Perierga.gr - Skellig Michael 
photo by: link
Perierga.gr - Skellig Michael 
photo by: link
Perierga.gr - Skellig Michael 
photo by: link
Perierga.gr - Skellig Michael 
photo by: link
Perierga.gr - Skellig Michael 
photo by: link
Perierga.gr - Skellig Michael 
photo by: link
Perierga.gr - Skellig Michael 
photo by: link
Perierga.gr - Skellig Michael 
photo by: link
Perierga.gr - Skellig Michael 
photo by: link
Perierga.gr - Skellig Michael 
photo by: link
Perierga.gr - Skellig Michael 
photo by: link
Perierga.gr - Skellig Michael 
photo by: link
Perierga.gr - Skellig Michael 
photo by: link

Πηγή :perierga
Περισσότερα »

Ο εξοπλισμός του με γκάτζετ κόστισε 870.000€ - Δείτε τις φωτογραφίες

Μια περιουσία, 870.000 ευρώ, ξόδεψε η βρετανική εταιρεία Cornflake για να φτιάξει ένα σπίτι βγαλμένο από το μέλλον που διαθέτει, μεταξύ άλλων, iPad στους τοίχους, ποτήρια που ειδοποιούν όταν αδειάσουν, μαγνητική ταπετσαρία, αυτόματη καφετιέρα και πολλά ακόμα. Το σπίτι Cornflake περιλαμβάνει ένα μυστικό τοίχο και πάτωμα που περιστρέφεται αποκαλύπτοντας μια γιγάντια οθόνη αλλά και έναν παρασκευαστή ποτών αξίας 11,5 χιλιάδων € που ελέγχεται εξ αποστάσεως από ένα iPad και γεμίζει μόνος του τα άδεια ποτήρια.

Τα ποτήρια έχουν ενσωματωμένο ένα τσιπ που στέλνει μήνυμα σε όποιον βρίσκεται στο μπαρ πως χρειάζονται γέμισμα. Η Cornflake συνεργάστηκε με πολλούς κατασκευαστές τεχνολογίας αιχμής για να τελειοποιήσει το σπίτι που βρίσκεται στο Λονδίνο. 

Εκτείνεται σε δύο επίπεδα και έχει επίσης αίθουσα προβολών με κινηματογραφική οθόνη.Το φως, η θέρμανση, οι ήχοι ελέγχονται μέσω iPad που είναι σταθερά τοποθετημένο στον τοίχο. Τα στόρια ανοίγουν και κλείνουν χάρη σε εξωτερικούς αισθητήρες που ανιχνεύουν το φως και το σκοτάδι. 

Μόλις επιλεγεί κάποια ταινία για προβολή οι κουρτίνες κλείνουν αυτόματα και τα φώτα χαμηλώνουν. Το σύστημα ασφαλείας μιμείται τις κινήσεις των ενοίκων όταν αυτοί λείπουν σε διακοπές, ούτως ώστε να φαίνεται πως κάποιος είναι στο σπίτι και να αποτρέπονται επίδοξοι διαρρήκτες. 

 

Στην κουζίνα, η οποία χαρακτηρίζεται έργο τέχνης, υπάρχει η πρώτη i- καφετιέρα που αποθηκεύει τις προτιμήσεις και φτιάχνει καφέ σε 45 δευτερόλεπτα. Και αυτή λειτουργεί από ένα iPad και συνδέεται με διάφορα άλλα ροφήματα. Με το πάτημα ενός κουμπιού βγάζει τσάι, ζεστή σοκολάτα, φρέσκο χυμό πορτοκάλι, κρύο νερό ή ζεστό νερό για μαγείρεμα. Υπάρχει επίσης ένας φούρνος που ψήνει μόνος του και στη συνέχεια καθαρίζεται μόνος του και σε ειδοποιεί με μήνυμα όταν το φαγητό είναι έτοιμο. Στις εστίες η θερμότητα ακολουθεί το σκεύος που βρίσκεται πάνω ούτως ώστε εάν μετακινηθεί αυτόματα να μετακινηθεί και η θερμότητα και να μπορεί κανείς να μαγειρέψει σε όλη την επιφάνεια. 

 

Οι πάγκοι έχουν την εμφάνιση και τη σκληρότητα γρανίτη αλλά είναι φτιαγμένοι από ανακυκλωμένο χαρτί και κοστίζουν 290 ευρώ ανά τετραγωνικό. Στο ισόγειο δεν υπάρχουν παράθυρα κι έτσι ένα ειδικό φως LED κρυμμένο κάτω από τους τοίχους κρατά τα φυτά εν ζωή. Το πότισμα ενεργοποιείται εξ αποστάσεως ακόμα κι αν ο ένοικος βρίσκεται σε διακοπές. 

Η εταιρεία πουλά τα γκάτζετ είτε όλα μαζί, για όποιον θέλει και μπορεί να αναμορφώσει το σπίτι του, αλλά και μεμονωμένα.


Πηγή newsbeast


 

Περισσότερα »

«Σύντομη γνώση , με αποφθέγματα : Τζον Νιούμαν » !!!


«Περικοπές, αποσπάσματα, περιλήψεις κ.λπ. έχουν τον ίδιο προορισμό με τα αναφλεκτικά κάτοπτρα –να συλλέγουν τις διασκορπισμένες ακτίνες του πνεύματος και της σοφίας από τους συγγραφείς και να κατευθύνουν αυτές αιχμηρές, με θέρμη και ταχύτητα στη φαντασία του αναγνώστου»

Ιωνάθαν Σουϊφτ


Περισσότερα »

7 βήματα για να αντιμετωπίσετε τα τσιμπήματα!Ένα τσίμπημα εντόμου μπορεί να είναι επώδυνο και να συνοδεύεται από κνησμό για ημέρες, αλλά συνήθως είναι αθώο.

Διαβάστε τι μας συμβουλεύουν οι ειδικοί του iatronet για την άμεση αντιμετώπιση τους!

- Αφαιρέσετε με προσοχή το κεντρί
- Ξεπλύνετε την πάσχουσα περιοχή με σαπούνι και νερό
- Τοποθετήστε παγάκια, τυλιγμένα σε μια πετσέτα, για 10-20 λεπτά στην πάσχουσα περιοχή, για να μειώσετε τον πόνο και τη φλεγμονή
- Κρατήστε το πάσχον μέλος ψηλά, ώστε να αποφευχθεί το οίδημα
- Αποφύγετε το ξύσιμο της περιοχή, ώστε να μην επιμολυνθεί
 

Αν το δήγμα είναι επώδυνο ή υπάρχει οίδημα, μπορείτε να:
- Χρησιμοποιήσετε αναλγητικά, όπως παρακεταμόλη
- Εφαρμόσετε κρέμα με αντισταμινικό ή υδροκορτιζόνη
- Χρησιμοποιήσετε κάποιο αντισταμινικό από του στόματος για να βοηθήσετε να περιοριστεί το οίδημα


Πηγή: mothersblog
Περισσότερα »

10 παράφρονες δολοφόνοι της εποχής μας


Υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν καθημερινά 35 ως και 300 εγκληματίες εκεί έξω στον κόσμο που ακόμα δεν έχουν συλληφθεί και των οποίων τα εγκλήματα ερευνώνται.

Ευτυχώς, οι παρακάτω 10 έχουν συλληφθεί ήδη, πρόσφατα μεν, αλλά είναι υπό κράτηση, οπότε δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

10. Lonnie Franklin Jr. 2010 (ΗΠΑ)Η αστυνομία έψαχνε για πολλά χρόνια να βρει τον λεγόμενο Grim Sleeper, όπως ήταν το παρατσούκλι του Lonnie Franklin Jr., μιας και ο περιβόητος εγκληματίας φαίνεται να είχε κάνει μια παύση στην εγκληματική του δράση από το 1988 έως το 2002. 

Τελικά, η σύλληψη του έγινε τυχαία, όταν συνελήφθη ο γιος του και η αστυνομία πήρε δείγμα DNA από το νεαρό. Στην ταυτοποίηση των στοιχείων βρέθηκε ότι ήταν γιος του Lonnie Franklin Jr., με τον οποίο ήταν συνδεδεμένοι διάφοροι ανεξιχνίαστοι φόνοι κι έτσι τελικά συνελήφθη από τις αρχές. 

Εναντίον του ασκήθηκε δίωξη για δέκα δολοφονίες στο Νότιο Λος Άντζελες σε διάστημα 20 ετών, ενώ ερευνάται η συμμετοχή του σε άλλες οκτώ δολοφονίες γυναικών. Τα θύματα για τα οποία έχει συλληφθεί βρέθηκαν είτε στραγγαλισμένα είτε πυροβολημένα έπειτα από σεξουαλική επαφή. 

9. Mark Dizon 2010 (Φιλιππίνες)


Ο Mark Dizon κατηγορείται ότι σκότωσε 9 ανθρώπους (τους οποίους και γνώριζε προσωπικά) κατά τη διάρκεια τριών διαφορετικών ληστειών. Μετά τους φόνους, έκλεβε τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που είχαν στην κατοχή τους τα θύματα και τον πουλούσε.

Οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με την υπόθεση θεωρούν ότι έχει εμμονή με τα gadget, μιας και άφηνε διάφορα άλλα πολύτιμα υπάρχοντα των θυμάτων που λήστευε, αλλά δεν ξέχναγε ποτέ τα gadget τους. 

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας υποθέτει ότι ίσως ο δράστης ήθελε να αποκτήσει πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων ή σε άλλες οικονομικές πληροφορίες τους, για να έχει μπορεί να επωφελείται της σύνταξής τους. 

Ωστόσο, έσπασε ο διάβολος το πόδι του και ο Dizon συνελήφθη όταν κάποιος μάρτυρας τον αναγνώρισε επιτυχώς από τη φωτογραφία που είχε στο προφίλ του στο Facebook.
 
8. Anthony Sowell 2009 (HΠΑ)


Ο Anthony Sowell, που έγινε γνωστός στις αρχές με το παρατσούκλι Cleveland Strangler, συνελήφθη όταν φίμωσε και βίασε μια γυναίκα ενώ ήταν λιπόθυμη. 

Όταν εκείνη συνήλθε, δραπέτευσε από το σπίτι του, αλλά γύρισε με την αστυνομία και ένα ένταλμα σύλληψης. Ο Sowell δεν ήταν στο σπίτι, αλλά ήταν εκεί τα απομεινάρια 11 πτωμάτων. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 2 πτώματα στο σαλόνι, 4 διάσπαρτα σε όλο το σπίτι, 4 θαμμένα στην αυλή κι ένα κρανίο ήταν το μόνο που είχε απομείνει από το τελευταίο του θύμα. 

Οι αρχές πιστεύουν ότι ο Sowell δεν είναι υπεύθυνος μόνο για 11 δολοφονίες, καθώς έμενε σε αυτό το σπίτι για πάνω από 5 χρόνια και πολλές ακόμα εξαφανίσεις γυναικών υπήρξαν σε αυτό το χρονικό διάστημα.

7. Samuel Little 2012 (ΗΠΑ)Ο Samuel Little είναι εγκληματίας καριέρας. Το ποινικό του μητρώο εκτίνεται σε 100 σελίδες και δίνει μια πλήρη αναφορά για τη δράση του στα τελευταία 56 χρόνια. 

Πέρσι, το DNA του ταυτοποιήθηκε επιτυχώς με τρεις ανεξιχνίαστες υποθέσεις, ενώ υπάρχουν υποψίες για τη συμμετοχή του σε πολλές ακόμα εγκληματικές ενέργειες που δεν έχουν εξακριβωθεί, μιας και οι ημερομηνίες των εγκλημάτων ταιριάζουν με τις ημερομηνίες παρουσίας του στην κάθε πόλη. 

Γι’ αυτό το λόγο, η προσπάθειας ταυτοποίησης του DNA του βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η αστυνομία θεωρεί ότι ο Little, που ήταν πρώην πυγμάχος, γρονθοκοπούσε τις γυναίκες- θύματα, τις στραγγάλιζε, αυτοϊκανοποιούνταν πάνω από τα πτώματα τους και τις εγκατέλειπε.

6. Mohan Kumar 2009 (Ινδία)Ο Mohan Kumar είναι πρώην δάσκαλος που ομολόγησε τη δολοφονία 20 νεαρών γυναικών μέσα σε διάστημα 5 χρόνων. 

Γινόταν φίλος με τα θύματα, έβγαινε μαζί τους ραντεβού για λίγες εβδομάδες κι έπειτα τις έπειθε να το σκάσουν μαζί του σε γειτονικές πόλεις. Αφού περνούσε μια νύχτα μαζί τους, ζητούσε από τα ανυποψίαστα θύματα να πιουν δυο κάψουλες υδροκυανίου, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για χάπια της επόμενης μέρας. 

Μάλιστα, είχε τόσο θράσος που τους εξηγούσε ότι θα ένιωθαν σαν άρρωστες μόλις έπαιρναν τα χάπια και γι’ αυτό θα ήταν καλύτερα να πάνε σε τουαλέτες που ήταν κοντά σε στάσεις λεωφορείου για να είναι έτοιμες να φύγουν. 

Όλα τα θύματά του πέθαναν μέσα σε λίγα λεπτά από τη λήψη των χαπιών, αφήνοντας τον ανενόχλητο να κλέψει όλα τα κοσμήματα κι ό,τι άλλο πολύτιμο είχαν μαζί τους. 

5. Γυναίκα-κανίβαλος 2011 (Ινδονησία)


Το 2011, μια γυναίκα 29 ετών από την Ινδονησία συνελήφθη, καθώς κατηγορήθηκε ότι δολοφόνησε και έφαγε περισσότερες από 30 νεαρές γυναίκες. Κατά τη σύλληψή της βρέθηκε τεράστια ποσότητα ανθρωπίνων μελών στο ψυγείο της, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του συζύγου της. 

Η αγνώστου ταυτότητας κανίβαλος είχε διοργανώσει και διάφορα πάρτι στα οποία σέρβιρε ανθρώπινο κρέας στους ανυποψίαστους καλεσμένους της. 

Η γυναίκα ομολόγησε ότι μια εσωτερική και ακατανίκητη επιθυμία την προκάλεσε να φάει τα θύματα της και ότι θα το έκανε ξανά χωρίς δισταγμό. 

Στην Ινδονησία και ειδικά στη Νέα Γουινέα, ο κανιβαλισμός είναι πολύ κοινός από τον 20ο αιώνα.
 
4. Israel Keyes 2012 (ΗΠΑ)


Ο Israel Keyes λάτρευε την απίστευτη έκσταση που συνοδεύει ένα έγκλημα. Μελετούσε άλλους μανιακούς δολοφόνους, αλλά επινόησε τις δικές του τεχνικές και μεθόδους, ούτως ώστε κανείς να μην μπορεί να πει ότι αντέγραψε κάποιον άλλον. 

Έκρυψε διάφορα σύνεργα των φόνων (φτυάρια, πλαστικές σακούλες, λεφτά) σε διάσπαρτα σημεία στην Αμερική για να απλοποιήσει τη διαδικασία της αποκομιδής των πτωμάτων. 

Συνελήφθη για το φόνο της Samantha Koenig και ομολόγησε άλλους 7 φόνους. Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων με την αστυνομία φάνηκε ξεκάθαρα ότι είχε συγκεκριμένο μοτίβο απαγωγών, βιασμών και φόνων. 

Στις 2 Δεκεμβρίου 2012, αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή, ενώ η αστυνομία θεωρεί ότι υπάρχουν κι άλλα θύματά του, γι’ αυτό και πρόσφατα ζήτησε βοήθεια από το κοινό σχετικά με τα ταξίδια του και άλλες δραστηριότητές του.

3. Dr. Virginia Helena Soares de Souza 2013 (Βραζιλία)«Θέλω να καθαρίσω τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Με κατατρώει». Αυτά ήταν τα λόγια μιας γιατρού που φέρεται να είναι υπεύθυνη για το θάνατο πάνω από 300 ασθενών της. 

Η Soares de Souza έχει κατηγορηθεί επισήμως για 7 φόνους, αλλά οι έρευνες συνεχίζονται, γιατί υπάρχουν στοιχεία. Οι εισαγγελείς αυτής της υπόθεσης πιστεύουν ότι η γιατρός έκανε ενέσεις με μυοχαλαρωτικά φάρμακα στους ασθενείς της εντατικής, προτού διακόψει την παροχή οξυγόνου τους, με κίνητρο να ελευθερώσει κρεβάτια στην εντατική. 

Αν πράγματι η γιατρός κατηγορηθεί για το θάνατο 300 ασθενών, τότε θα πάρει τη θλιβερή πρωτιά από τον Dr. Harold Shipman που είχε σταματήσει κάποτε στους 250 ανθρώπους.
 
2. Zhang Yongming 2012 (Κίνα)


Από το 2008 έως το 2012, πολλά παιδιά είχαν εξαφανιστεί στην περιοχή Yunnan στη νοτιοδυτική Κίνα. 

Οι έρευνες της αστυνομίας οδήγησαν στο σπίτι του Yongming, όπου και ανακαλύφθηκαν κομμάτια ανθρώπινης σάρκας, βολβοί ματιών και διάφορα άλλα ανθρώπινα απομεινάρια. 

Ο Κινέζος κανίβαλος όχι μόνο κατανάλωνε ανθρώπινη σάρκα, τάιζε τους σκύλους του και πουλούσε τα απομεινάρια του ανθρώπινου κρέατος ως κρέας στρουθοκαμήλου στην αγορά του χωριού Kunming. 

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι που διέμεναν κοντά στην περίμετρο του σπιτιού του Zhang εξαφανίστηκαν, αλλά η αστυνομία μπόρεσε να τον συνδέσει μόνο με 11 θύματα. Ο Zhang εκτελέστηκε τον Ιανουάριο του 2013.

1. Mikhail P 2012 (Ρωσία)Ο Ρώσος μανιακός δολοφόνος και πρώην αστυνομικός από το Βλαδιβοστόκ, Mikhail P, θεωρείται ένας από τους χειρότερους σειριακούς δολοφόνους στην ιστορία της Ρωσίας. 

Έχει δολοφονήσει τουλάχιστον 24 γυναίκες, ενώ υπάρχουν υποψίες για ακόμα 26 πιθανά θύματα σε γειτονική περιοχή. Έπαιρνε γυναίκες αργά τη νύχτα στο αυτοκίνητό του με τη δικαιολογία ότι θα τους πήγαινε σπίτι, αλλά τελικά τις πήγαινε στο δάσος, όπου τις βασάνιζε με κατσαβίδια και μαχαίρια, ενώ πολλές φορές τις αποκεφάλιζε ή βίαζε τα πτώματα τους. 

Μολονότι αρχικά δεν έβρισκαν στοιχεία, ο Mikhail P τελικά συνελήφθη όταν οι αρχές αποφάσισαν να κάνουν ταυτοποίηση του DNA στους τόπους εγκλημάτων με αυτό παλαιών αστυνομικών.


Πηγή newsbeast
Περισσότερα »

ΣΟΚ: Κάρφωσε 90 φορές με ψαλίδι το μωρό της γιατί τη δάγκωσε όταν τον θήλαζε


Ο 9 μηνών Xiao Bao είναι τυχερός που ζει μετά την φρικιαστική ενέργεια της μητέρας του να τον μαχαιρώσει 90 φορές με ένα ψαλίδι, με αφορμή ένα δάγκωμα του, την ώρα που αυτή τον θήλαζε.

Το μικρό αγόρι ζει μαζί με την μητέρα του και τους δύο θείους του. Προς μεγάλη του έκπληξη, ο ένας από τους δύο θείους, το βρήκε μέσα σε μια λίμνη αίματος στην αυλή του σπιτιού τους και έσπευσε να το οδηγήσει στο νοσοκομείο.

Χρειάστηκαν πάνω από 100 ράμματα. Το απίθανο είναι ότι η μητέρα του, όπως φαίνεται, δεν πάσχει από ψυχικές ασθένειες.

Ωστόσο, οι γείτονες είχαν εκφράσει τους προβληματισμούς τους γι' αυτή, όμως δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι από τη στιγμή που μητέρα δεν είχε κάποιο διεγνωσμένο πρόβλημα. Άλλωστε, πίστεψαν ότι οι θείοι θα προστατεύσουν τον μικρό Xiao Bao.


Πηγή spirospero
Περισσότερα »

Εβελίνα Παπούλια: τι της συνέβη την περίοδο των «Δύο Ξένων»

Ποιες οι δηλώσεις-σοκ που έκανε η Εβελίνα Παπούλια για την περίοδο που συμμετείχε στο αγαπημένο σήριαλ «Δύο ξένοι»;
 
Μόνο την επιτυχία της σειράς δεν κατάφερε να νιώσει… Για πρώτη φορά, η Εβελίνα Παπούλια μιλά για τον τρόπο που βίωσε την επιτυχία της σειράς «Δύο ξένοι», που σάρωσε σε τηλεθέαση, αποκαλύπτοντας ότι την επίμαχη περίοδο εκείνη περνούσε κατάθλιψη. 

«Tην εποχή που έγινε αυτή η επιτυχία δεν την είχα εισπράξει. Ήμουν σε μια διαφορετική φάση της ζωής μου, όπου μόλις είχα επιστρέψει από την Αμερική και προσπαθούσα να συνηθίσω τα ελληνικά δεδομένα. 

Οι ρυθμοί της ζωής εκεί είναι πολύ διαφορετικοί και με την ανοργανωσιά που υπάρχει εδώ κουραζόμουν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να χαρώ τίποτα. Εγώ τότε ζούσα σε μια κατάθλιψη για το εάν έκανα καλά που ήλθα εδώ ή αν έπρεπε να μείνω στο εξωτερικό. Με κοιτούσαν στον δρόμο και με χαιρετούσαν κι εγώ, έχοντας background τον χορό – όπου, είτε είσαι σταρ, είτε όχι, είναι ήρεμα τα πράγματα – δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω. 

Η αλήθεια είναι ότι δεν πέρασα καλά τότε. Εκ του αποτελέσματος, βέβαια, νιώθω χαρούμενη που μου συνέβη και τυχερή». 

Η πρωταγωνίστρια της σειράς αναφέρεται με σύντομα αλλά άκρως περιεκτικά λόγια για τον συμπρωταγωνιστή της Νίκο Σεργιανοπουλο. 

«Η σχέση μας ήταν υπέροχη. Είναι από τους ανθρώπους που έχουν χαραχτεί στην καρδιά μου και την ψυχή μου. Νομίζω πώς ό,τι συνέβη ήταν μια τραγική στιγμή και δεν χρειάζεται να επεκταθώ».
Η Εβελίνα Παπούλια προετοιμάζεται για περιοδεία με τον Αλέξανδρο Ρήγα, ενώ έχει αρχίσει να ασχολείται με μια νέα σχολή υποκριτικής που ανοίγει σε λίγο καιρό. Δεν κάνει πια τηλεόραση. 

«Δεν περνάω καλά στην τηλεόραση. Επέλεξα να γίνω ελεύθερος επαγγελματίας για να μην έχω το «χτύπημα της κάρτας». Ένιωθα ότι υπήρχε μεγάλη αγωνία. Υπάρχουν πολλά νεύρα, πάντα κάποιος φταίει για κάτι και εκεί που θέλεις να είναι μια δουλειά συνόλου για κάποιο λόγο δεν είναι. Επίσης είναι πολύ κουραστικά τα ωράρια. Εμένα αυτό που δημιουργούσε στρες γιατί δούλευα κάθε χρόνο στο θέατρο και δεν μπορούσα να συνδυάζω και τα δύο».
Και συνεχίζει: «Εγώ είμαι ερωτευμένη με την δουλειά μου και θέλω να περνάω καλά. Να μου αρέσει αυτό που κάνω, να αρέσει και στον κόσμο. Ποτέ δεν με απασχόλησε αν το όνομά μου θα ήταν κάθε χρόνο στην πρώτη γραμμή. Όταν ζεις μέσα σε αυτήν την αγωνία του να αποδείξεις κάτι καθημερινά, βάζεις τον εαυτό σου σε μια διαδικασία να νιώθει προσωρινός. Αν δεν νιώθεις έτσι, δεν χρειάζεται να κυνηγήσεις κάτι. Ακολουθείς την πορεία που σου ορίζουν η συγκυρία και οι συνθήκες και νιώθεις καλά. Εγώ περνώ και αγωνιώ όλο το 24ωρο». 

Δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν θέλει γάμο και παιδί, ενώ παραδέχεται ότι δεν έχει βάλει κάποια χρήματα στην άκρη. 

«Είμαι από τους ανθρώπους που ό,τι έχουν το ξοδεύουν, αλλά και απ΄αυτούς που αντιλήφθηκαν γρήγορα όλη αυτήν την οικονομική φούσκα της τηλεόρασης. Δεν έκανα τηλεόραση κάθε χρόνο, ώστε φέτος να μου κακοφανεί που τα χρήματα, οι αμοιβές είναι πολύ μικρότερες από πέρσι. Οι οικονομικές μου απολαβές είναι από το θέατρο, τις διδασκαλίες και πλέον από την δραματική σχολή του Ιάσμου, όπου ανέλαβα την καλλιτεχνική διεύθυνση. Θα ανοίξουμε μια νέα σχολή με ειδίκευση στο μιούζικαλ».


Πηγή: fimes
Περισσότερα »

Το πρόγραμμα των αγωνιστικών της Σούπερ Λίγκας


 
Φωτογραφία lgr.co.uk

1η αγωνιστική (& 18η αγωνιστική)
Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός
ΟΦΗ-Πανιώνιος
ΠΑΟΚ-Skoda Ξάνθη
Απόλλων Σμύρνης-Άρης
Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΣ Γιάννινα
Πλατανιάς-Βέροια
Καλλονή-Ολυμπιακός
Ατρόμητος-Εργοτέλης
Λεβαδειακός-Πανθρακικός

 
2η αγωνιστική (& 19η αγωνιστική)
Πλατανιάς-Αστέρας Τρίπολης
ΠΑΣ Γιάννινα-Απόλλων Σμύρνης
Βέροια-ΟΦΗ
Άρης-Καλλονή
Πανιώνιος-Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός-Ατρόμητος
Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ
Εργοτέλης-Λεβαδειακός
Skoda Ξάνθη-Πανθρακικός

 
3η αγωνιστική (& 20η αγωνιστική)
Αστέρας Τρίπολης-Απόλλων Σμύρνης
ΟΦΗ-Πλατανιάς
Καλλονή-ΠΑΣ Γιάννινα
Παναθηναϊκός-Βέροια
Ατρόμητος-Άρης
ΠΑΟΚ-Πανιώνιος
Λεβαδειακός-Ολυμπιακός
Πανθρακικός-Παναιτωλικός
Skoda Ξάνθη-Εργοτέλης

 
4η αγωνιστική (& 21η αγωνιστική)
ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης
Απόλλων Σμύρνης-Καλλονή
Πλατανιάς-Παναθηναϊκός
ΠΑΣ Γιάννινα-Ατρόμητος
Βέροια-ΠΑΟΚ
Άρης-Λεβαδειακός
Πανιώνιος-Πανθρακικός
Ολυμπιακός- Skoda Ξάνθη
Παναιτωλικός-Εργοτέλης

 
5η αγωνιστική (& 22η αγωνιστική)
Αστέρας Τρίπολης-Καλλονή
Παναθηναϊκός-ΟΦΗ
Ατρόμητος-Απόλλων Σμύρνης
ΠΑΟΚ-Πλατανιάς
Λεβαδειακός-ΠΑΣ Γιάννινα
Πανθρακικός-Βέροια
Skoda Ξάνθη-Άρης
Εργοτέλης-Πανιώνιος
Παναιτωλικός-Ολυμπιακός

 
6η αγωνιστική (& 23η αγωνιστική)
Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης
Καλλονή-Ατρόμητος
ΟΦΗ-ΠΑΟΚ
Απόλλων Σμύρνης-Λεβαδειακός
Πλατανιάς-Πανθρακικός
ΠΑΣ Γιάννινα- Skoda Ξάνθη
Βέροια-Εργοτέλης
Άρης-Παναιτωλικός
Πανιώνιος-Ολυμπιακός

 
7η αγωνιστική (& 24η αγωνιστική)
Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
Λεβαδειακός-Καλλονή
Πανθρακικός-ΟΦΗ
Skoda Ξάνθη-Απόλλων Σμύρνης
Εργοτέλης-Πλατανιάς
Παναιτωλικός-ΠΑΣ Γιάννινα
Ολυμπιακός-Βέροια
Πανιώνιος-Άρης

 
8η αγωνιστική (& 25η αγωνιστική)
ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης
Ατρόμητος-Λεβαδειακός
Παναθηναϊκός-Πανθρακικός
Καλλονή- Skoda Ξάνθη
ΟΦΗ-Εργοτέλης
Απόλλων Σμύρνης-Παναιτωλικός
Πλατανιάς-Ολυμπιακός
ΠΑΣ Γιάννινα-Πανιώνιος
Βέροια-Άρης

 
9η αγωνιστική (& 26η αγωνιστική)
Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός
Πανθρακικός-ΠΑΟΚ
Skoda Ξάνθη-Ατρόμητος
Εργοτέλης-Παναθηναϊκός
Παναιτωλικός-Καλλονή
Ολυμπιακός-ΟΦΗ
Πανιώνιος-Απόλλων Σμύρνης
Άρης-Πλατανιάς
Βέροια-ΠΑΣ Γιάννινα

 
10η αγωνιστική (& 27η αγωνιστική)
Πανθρακικός-Αστέρας Τρίπολης
Λεβαδειακός- Skoda Ξάνθη
ΠΑΟΚ-Εργοτέλης
Ατρόμητος-Παναιτωλικός
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
Καλλονή-Πανιώνιος
ΟΦΗ-Άρης
Απόλλων Σμύρνης-Βέροια
ΠΑΣ Γιάννινα-Πλατανιάς

 
11η αγωνιστική (& 28η αγωνιστική)
Αστέρας Τρίπολης-Skoda Ξάνθη
Εργοτέλης-Πανθρακικός
Παναιτωλικός-Λεβαδειακός
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
Πανιώνιος-Ατρόμητος
Άρης-Παναθηναϊκός
Βέροια-Καλλονή
ΠΑΣ Γιάννινα-ΟΦΗ
Πλατανιάς-Απόλλων Σμύρνης

 
12 αγωνιστική (& 29 αγωνιστική)
Εργοτέλης-Αστέρας Τρίπολης
Skoda Ξάνθη-Παναιτωλικός
Πανθρακικός-Ολυμπιακός
Λεβαδειακός-Πανιώνιος
ΠΑΟΚ-Άρης
Ατρόμητος-Βέροια
Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα
Καλλονή-Πλατανιάς
Απόλλων Σμύρνης-ΟΦΗ

 
13η αγωνιστική (& 30η αγωνιστική)
Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός
Ολυμπιακός-Εργοτέλης
Πανιώνιος- Skoda Ξάνθη
Άρης-Πανθρακικός
Βέροια-Λεβαδειακός
ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ
Πλατανιάς-Ατρόμητος
Απόλλων Σμύρνης-Παναθηναϊκός
ΟΦΗ-Καλλονή

 
14η αγωνιστική (& 31η αγωνιστική)
Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης
Παναιτωλικός-Πανιώνιος
Εργοτέλης-Άρης
Skoda Ξάνθη-Βέροια
Πανθρακικός-ΠΑΣ Γιάννινα
Λεβαδειακός-Πλατανιάς
ΠΑΟΚ-Απόλλων Σμύρνης
Ατρόμητος-ΟΦΗ
Καλλονή-Παναθηναϊκός

 
15η αγωνιστική (& 32η αγωνιστική)
Αστέρας Τρίπολης-Πανιώνιος
Άρης-Ολυμπιακός
Βέροια-Παναιτωλικός
ΠΑΣ Γιάννινα-Εργοτέλης
Πλατανιάς- Skoda Ξάνθη
Απόλλων Σμύρνης-Πανθρακικός
ΟΦΗ-Λεβαδειακός
Καλλονή-ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός-Ατρόμητος

 
16η αγωνιστική (& 33η αγωνιστική)
Άρης-Αστέρας Τρίπολης
Πανιώνιος-Βέροια
Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα
Παναιτωλικός-Πλατανιάς
Εργοτέλης-Απόλλων Σμύρνης
Skoda Ξάνθη-ΟΦΗ
Πανθρακικός-Καλλονή
Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός
Ατρόμητος-ΠΑΟΚ

 
17η αγωνιστική (& 34η αγωνιστική)
Αστέρας Τρίπολης-Βέροια
ΠΑΣ Γιάννινα-Άρης
Πλατανιάς-Πανιώνιος
Απόλλων Σμύρνης-Ολυμπιακός
ΟΦΗ-Παναιτωλικός
Καλλονή-Εργοτέλης
Παναθηναϊκός- Skoda Ξάνθη
Ατρόμητος-Πανθρακικός
ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός
Περισσότερα »