10 Ιουλ 2014

Αναμένεται προκήρυξη για πρόσληψη 3.500 εκπαιδευτών σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Προκήρυξη για την πρόσληψη 3.500 εκπαιδευτών που θα αναλάβουν να καλύψουν προγράμματα στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, αναμένεται να εκδώσει το επόμενο διάστημα το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα».
 
Οι εκπαιδευτές θα καλύψουν ανάγκες για τις νέες ειδικότητες που θα περιληφθούν στα τοπικά προγράμματα, τα οποία εκπονεί το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τους Δήμους της χώρας.
 
Οι εκπαιδευτές θα καταταγούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ανά περιφερειακή ενότητα και ανά ειδικότητα και η επιλογή θα γίνεται για την κάλυψη αναγκών που θα προκύψουν, σε προγράμματα Δήμων της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας.
 
Περισσότερα »

Προμήθεια συστήματος ανίχνευσης αφανών διαρροών

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας διακηρύσσει  δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό  για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ",  προϋπολογισμού 15.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 30.7.2014 και ώρα 12:00 μεσημβρινή - 13:00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ (οδός Σπάρτης 46).
Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος "Διαύγεια" με ΑΔΑ: 7Ρ6ΜΟΡ0Χ-ΖΞΝ και μπορείτε να τη δείτε εδώ.πηγή : Δ.Καλαμάτας
Περισσότερα »

Ανακοίνωση για διενέργεια κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών

Έχοντας υπ’ όψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011
2. Την υπ’ αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21508/4-11-2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄)
3. Την υπ΄ αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Το  Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας έτους  2014 (452/2013 Α.Δ.Σ.)
5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας οικον. έτους 2014 (497/2013 Α.Δ.Σ.)
6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης διαγωνισμών και παραλαβής προμηθειών ή απ' ευθείας αναθέσεων προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46  παρ 1,2,3,4,5 της Υ.Α. 11389/93 για τη σύσταση τριμελών επιτροπών σε ετήσια βάση από υπηρεσιακά μέλη αναλόγου ειδικότητας για διαγωνισμούς προμηθειών εγγραμμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2014 της Δνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας :
Tην 11η Ιουλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση τριμελών επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης διαγωνισμών και παραλαβής προμηθειών ή απ' ευθείας αναθέσεων προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ 1, 2,3,4,5 της Υ.Α. 11389/93 σε ετήσια βάση από υπηρεσιακά μέλη αναλόγου ειδικότητας για διαγωνισμούς προμηθειών εγγραμμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2014 της Δνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.
Ο πρώτος κλήρος τακτικών και αναπληρωματικών μελών θα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τακτικής και Αναπληρωματικής αντίστοιχα.

πηγή : Δ.Καλαμάτας
Περισσότερα »

«Ξεκινήστε τη μέρα σας, όμορφα! Πείτε απλά Καλημέρα» !


Περισσότερα »

Σαν Σήμερα 10 Ιουλίου (video)

  ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO :


Περισσότερα »