9 Μαρ 2015

«Το είπε ο Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, αξίζει να το διαβάσετε» !

«Η σοφία των ατόμων και η πείρα των αιώνων διαφυλάσσεται μέσα στα διάφορα ρητά και αποφθέγματα» 
Ντισραέλι

Περισσότερα »

«Ένα ανεκδοτάκι τώρα, είναι ότι «πρέπει», για να γελάσουμε και λίγο…. » !!


Περισσότερα »

«Σοφία είναι να γνωρίζεις τα χρήσιμα...: Τζόναθαν Σουίφτ »!


Δεν υπάρχει απόφθεγμα που να μην έχει τον θαυμαστή του. Μα από την άλλη μεριά δεν υπάρχει  «άποψη»  την οποία εκείνος που την λάνσαρε και την καθιέρωσε, να μην υποπτεύεται την αληθινότητά της. « Ζωρζ Κουρτελίν»
Περισσότερα »

Ανακοίνωση Πρόσληψης Εεργατοτεχνικού Προσωπικού ΕΙΚΟΣΙ (20) Ατόμων (5 Ημερομίσθια/άτομο)κατά το Μάρτιο 2015

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Μάρτιο του έτους 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική
αίτηση, η οποία χορηγείται από
       το Δήμο και να την υποβάλλουν στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, της 
    Διεύθυνσης  Διοικητικών, από 10-3-2015 έως 11-3-2015.

Την ανακοίνωση μπορείτε να δείτε εδώ.
Περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΡΙΩΝ ΒΡΥΣΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ"Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερομένων για το έργο : «Διαμόρφωση χώρου πέριξ τριών βρυσών στην Τ.Κ. Καρβελίου του Δήμου Καλαμάτας»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση χώρου πέριξ τριών βρυσών στην Τ.Κ. Καρβελίου του Δήμου Καλαμάτας» (Κ.Α. 30.7323.11 – εγκεκρ. πίστωση 10.000€ για το 2015 από ΣΑΤΑ και προϋπολογισμού μελέτης 10.000€), καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να καταθέσουν οικονομική προσφορά μαζί με φωτοτυπία του εργοληπτικού τους πτυχίου έως και την Παρασκευή 13.03.2015, στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου – Διοικητήριο, Ψαρών 15. Περισσότερες πληροφορίες στον κ. Γιαννακόπουλο Νικόλαο, Διοικητήριο, γραφείο 104, τηλ. 2721361783).
πηγή : kalamata.gr
Περισσότερα »

(ΝΕΟ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ), του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του Ν.2286/1995, του Ν.3852/2010 και του Ν.4281/2014, για την προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για το νέο Δημαρχείο.

Από το διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας μειοδότης, αυτός που θα κάνει προσφορά για το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού προσφέροντας τη χαμηλότερη συνολικά τιμή, ενώ η τιμή που θα προσφέρει κατά είδος δεν θα ξεπερνά την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή που υπάρχει στη σχετική μελέτη.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 40.478,07 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.


Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό κατά την ημέρα και ώρα της διενέργειάς του που θα είναι η Τετάρτη 11/3/2015, ώρα 11:00 πρωινή στο κτίριο του κεντρικού Δημαρχείου του Δήμου Καλαμάτας Αριστομένους 28 (Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής). Προσφορές που θα αποσταλούν ταχυδρομικά, για να ληφθούν υπόψη, θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας (Αριστομένους 28, Καλαμάτα, Τ.Κ. 24100) έως και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή ίση με το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή ίση με 658,18 €.


Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης, ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τη σχετική διακήρυξη και μελέτη από την ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας (www.kalamata.gr) στην ενότητα «Προκηρύξεις», ενώ για πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2721360728 κο Διονυσόπουλο Βασίλειο.

Το επίσημο κείμενο αυτής της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ.
Τη διακήρυξη μπορείτε να τη δείτε εδώ.
Τη μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ.

3-3-2015: Διευκρινίσεις επί της μελέτης:
Στην παράγραφο 2.1 (σελ 9) σχετικά με τις προδιαγραφές του κεντρικού μεταγωγέα /δρομολογητή στην ενότητα 2 (Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων (ενσωµατωµένα κατά την παράδοση του εξοπλισµού) παρακαλούμε όπως μην λάβετε υπόψη τις παρακάτω προδιαγραφές επείδη προστέθηκαν στη μελέτη εκ παραδρομής.
    2.4 Υποστήριξη 10 Gigabit Ethernet interfaces τύπου SFP+, 10GbaseSR, 10GbaseLR, 10GbaseLRM
    2.5 Υποστήριξη θυρών τύπου Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM)
 
To έγγραφο με την ανακοίνωση μπορείτε να το δείτε από εδώ

4-3-2015: Έγγραφο με διευκρινιστικές ερωτήσεις από ΟΤΕ Α.Ε.
Απάντηση στις διευκρινιστικές ερωτήσεις του παραπάνω εγγράφου από το τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής 
               
 
 πηγή : Kalamata.gr
Περισσότερα »

Προμήθεια Ανοξείδοτων Σωλήνων και Κοιλοδοκών

Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, την προμήθεια με τίτλο: "Προμήθεια Ανοξείδοτων Σωλήνων και Κοιλοδοκών" , προϋπολογισμού 7.045,00  ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24.3.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 11:00 (λήξη επίδοσης προσφορών).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721063134 και 2721069940, αρμόδιος υπάλληλος κ. Βασιλείαδης Μιχαήλ.
Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο Διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος "Διαύγεια" με ΑΔΑ: ΨΒ98ΟΡ0Χ-ΣΨΔ και μπορείτε να τη δείτε εδώ
πηγή : Kalamata.gr
Περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ».

Ο Δήμος Καλαμάτας διενεργεί, σύμφωνα με την υπ. αρ. 79/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόχειρο ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ». με προϋπολογισμό με τον Φ.Π.Α.: 32.619,60. Ο διαγωνισμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014, του Ν. 3852/2010,  του Ν. 3463/06, του Π.Δ. 28/80, την Υπ. Απ. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), του Π.Δ. 18/00, του Ν. 2286/95,  το Π.Δ. 346/98, το Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3801/2009 καθώς και το Π.Δ. 60/07 όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία της δημοπράτησης.
Η δημιουργία του αρδευτικού δικτύου που θα γίνει στο πάρκο σιδηροδρόμων αφορά στην διενέργεια όλων των απαραίτητων εργασιών για τον αυτοματισμό της άρδευσης στο πάρκο . Οι
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11η Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 (ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, Παπατσώνη 4 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται εγγύηση ίση προς 530,40€ αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος  Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, οδός Παπατσώνη 4, τηλ. 2721360847. 
Για να δείτε τη μελέτη πατήστε εδώ.
Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε εδώ.
Πηγή :kalamata.gr
Περισσότερα »

Σαν σήμερα 9 Μαρτίου
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO :


Περισσότερα »

«Μια γλυκιά Καλημέρα με όμορφες θετικές σκέψεις» !


Περισσότερα »