18 Ιουν 2014

Σπουδαίοι αθλητές στη Διεθνή Συνάντηση Αλεξιπτώτου Πλαγιάς

Η Αερολέσχη Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Δήμο, διοργανώνει Διεθνή Αθλητική Συνάντηση Αλεξιπτώτου Πλαγιάς, κατά το διάστημα 24 - 26 Οκτωβρίου 2014. Τέσσερις μήνες πριν τη Συνάντηση αυτή, έχουν ήδη εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον συμμετοχής Έλληνες και ξένοι αθλητές.
Σημειώνεται ότι η Αερολέσχη Καλαμάτας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνάντησης, έχει προσκαλέσει για ακροβατική επίδειξη σημαντικούς αθλητές, όπως το διάσημο Ισπανό ακροβάτη Raul Rodriguez και το Γάλλο πολυνίκη πρωταθλητή Richard Gallon. Πρόκειται για τους σπουδαιότερους αθλητές στο χώρο του αλεξιπτώτου πλαγιάς παγκοσμίως.
ParaglidingKalamata2
Η Αερολέσχη Καλαμάτας καλεί όσους έχουν τη βούληση να βοηθήσουν στη σημαντική αυτή διοργάνωση για την Καλαμάτα και την περιοχή της, είτε ως χορηγοί είτε ως εθελοντές, να επικοινωνήσουν με την Αερολέσχη στο τηλέφωνο 6944575035.
aerolesxi.jpgparaglidingKalamata.jpgParaglidingKalamata2.jpgparagliding_Kalamata1.jpg πηγή : Δ.Καλαμάτας
Περισσότερα »

«Λόγια επιφανών : Marshal McLuhan »!!!

«Λόγια επιφανών ανθρώπων, που θα πρέπει όχι μόνο να τα διαβάζουμε, αλλά να προσπαθούμε να τα αποκωδικοποιήσουμε, το σημαντικότερο θα πρέπει να μας προβληματίσουν!»  Α/Μ

Περισσότερα »

« Σοφά Λόγια : Ζαν Πολ Σαρτρ » !!!


"Τα ωραία γνωμικά που συχνά επαναλαμβάνουμε, είναι σαν τις παλιές φορεσιές. 
Μπορούν ακόμα να μας χρησιμεύουν"
Ντε Κοντργκουρ 

Περισσότερα »

«Λόγια επιφανών : Noam Chomsky »!!!

«Λόγια επιφανών ανθρώπων, που θα πρέπει όχι μόνο να τα διαβάζουμε, αλλά να προσπαθούμε να τα αποκωδικοποιήσουμε, το σημαντικότερο θα πρέπει να μας προβληματίσουν!»  Α/Μ

Περισσότερα »

Νέες οστεοθήκες στο κεντρικό κοιμητήριο και σε εκείνο των Γιαννιτσανίκων

στις .
Στην τοποθέτηση 90 προκατασκευασμένων οστεοθηκών προχώρησε ο Δήμος, οι οποίες κατανεμήθηκαν ως εξής: 75 στο κεντρικό κοιμητήριο της Καλαμάτας και 15 σε εκείνο των Γιαννιτσανίκων.
Η χρήση οστεοθηκών, μέτρο που συγκεντρώνει την προτίμηση πολλών συμπολιτών μας, αποτελεί έκφραση σεβασμού προς τους κεκοιμημένους, ενώ συμβάλλει καίρια στην ευταξία του χώρου, στη διαφύλαξη της αισθητικής και στη λειτουργικότητα των κοιμητηρίων. Επίσης, ενισχύει την αποδοχή της εκταφής στο χρόνο που προβλέπεται από τον κανονισμό.

osteothikes_3.JPGosteothikes.JPGΗ Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να μεριμνά για την ευπρεπή λειτουργία των κοιμητηρίων, χώρων ευαίσθητων καθώς σχετίζονται με τον ανθρώπινο πόνο. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει σε συνεργασία με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος του Υπουργείου Πολιτισμού ταφικά μνημεία του κεντρικού κοιμητηρίου Καλαμάτας, τα οποία συντηρούνται και αποκαθίστανται. Επισημαίνεται, τέλος, πως ο Δήμος προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για τη δημιουργία στο Κοιμητήριο Καλαμάτας ενός μικρού υπαίθριου μουσείου, όπου θα εκτίθενται αξιόλογα ταφικά μνημεία και σπαράγματα.
osteothikes_1.JPGosteothikes_4.JPG  Πηγή : Δ. Καλαμάτας
Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση του ασύρματου δικτύου


την ισχύ του ασύρματου σήματος σύνδεσηςΟ Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να καλύψει για ένα έτος την ανάγκη συντήρησης του ασύρματου δικτύου που διαθέτει, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες του χώρου να συμμετάσχουν  στην παρούσα διαδικασία υποβάλλοντας κλειστές προσφορές.
 
  • Είδος διαδικασίας: Ανάθεση μετά από έρευνα αγοράς.
  • Κριτήριο κατακύρωσης: Η συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή (εφόσον τηρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που ζητάει το Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής)
  • Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 5.965,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Οι εργασίες και υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ 5/2014 μελέτη του Τμήματος Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την μελέτη από το Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής, στη διεύθυνση Αριστομένους 28, ημιόροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας (στην ενότητα «Προκηρύξεις»). Συμμετοχή στη διαδικασία σημαίνει αυτόματα αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που περιγράφονται στη μελέτη.
 
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής μέχρι την Τρίτη 24/6/2014, ώρα 11:00 πμ οπότε και θα ανοιχτούν. Οι προσφορές που θα σταλούν ταχυδρομικά πρέπει να φτάσουν στο Δήμο και να πρωτοκολληθούν μέχρι και την Δευτέρα 23/6/2014. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται:
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς τον Δήμο Καλαμάτας.
Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής
Για τη Συντήρηση του Ασύρματου Δικτύου Καλαμάτας
Σύμφωνα με τη μελέτη 5/2014
 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να συμπεριλάβουν στο φάκελο της προσφοράς είναι:
  1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι: Έλαβα γνώση των όρων της μελέτης και αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα. 
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2286/95, δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμηθειών του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α., και ότι ασκούν νόμιμα την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
  4. Αποδείξεις εμπειρίας τουλάχιστον 12 μηνών σε συντήρηση-υποστήριξη-εγκατάσταση ασύρματων δικτύων, από τους οποίους οι 6 τουλάχιστον μήνες θα είναι σε ασύρματα δίκτυα που βασίζονται κατ’ εξοχήν σε εξοπλισμό CISCO. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με σχετικές συμβάσεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών (συνοδευόμενα από δικαιολογητικά, όπως π.χ. σχετικές επιστολές, από τα οποία προκύπτει ο χρόνος της εμπειρίας).
  5. Οικονομική προσφορά (στο έντυπο που υπάρχει στην τελευταία σελίδα της μελέτης).   
Για οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής του Δήμου Καλαμάτας τηλ. 2721360728 κ. Διονυσόπουλος.

Το κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε εδώ.
Περισσότερα »

Γυρίσματα του ΡΙΚ στην Καλαμάτα για ντοκιμαντέρ

Το τηλεοπτικό δίκτυο ΡΙΚ της Κύπρου, σε συνεργασία με την Salamis Cruises Lines, θα ετοιμάσει ντοκιμαντέρ, τα οποία θα προβληθούν κατά τη νέα τηλεοπτική περίοδο 2014 – 2015, που θα αρχίσει το Σεπτέμβριο του 2014. Θέμα τους θα είναι: «Γεύση και άρωμα Ελλάδας». Το πρώτο ντοκιμαντέρ θα αφορά στο θρησκευτικό τουρισμό και το δεύτερο στον τουρισμό γενικού ενδιαφέροντος(αξιοθέατα πόλεων - σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος - γαστρονομία - τοπική κουζίνα κ.λπ.).

Αύριο, Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014, εκπρόσωποι του καναλιού και μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου θα φθάσουν την Καλαμάτα, για να καταγράψουν τα αξιοθέατα, τις ομορφιές και τις τοπικές συνταγές και στις 9.30 θα επισκεφθούν το Δήμαρχο.

Τα στελέχη και το συνεργείο του ΡΙΚ θα επιβαίνουν στο "Salamis Filoxenia" υπό κυπριακή σημαία κρουαζιερόπλοιο, που θα καταπλεύσει στην Καλαμάτα στις 7.00 και αποπλεύσει στις 14.00. Στο σκάφος θα βρίσκονται 386 επιβάτες, εκ των οποίων 352 Κύπριοι και οι υπόλοιποι Βρετανοί, Αυστραλοί και Βούλγαροι. Το κρουαζιερόπλοιο θα φθάσει στο λιμένα Καλαμάτας προερχόμενο από την Πάτρα και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί στη Ρόδο.
Περισσότερα »

«Λόγια επιφανών : Edward De Bono »!!!

«Λόγια επιφανών ανθρώπων, που θα πρέπει όχι μόνο να τα διαβάζουμε, αλλά να προσπαθούμε να τα αποκωδικοποιήσουμε, το σημαντικότερο θα πρέπει να μας προβληματίσουν!»  Α/Μ
Περισσότερα »

Γιορτάζουν σήμερα 18 Ιουνίου 2014

ΛΕΟΝΤΙΟΣ,  ΥΠΑΤΙΟΣ, ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ, ΑΙΘΕΡΙΟΣ, ΕΡΑΣΜΟΣ
Νηστεία

Ολόκληρο το εορτολόγιο για σήμερα

Άγιος Λεόντιος (1) και οι συν αυτώ Υπάτιος και Θεόδουλος
Άγιος Αιθέριος
Όσιος Έρασμος
Άγιοι Δύο Μάρτυρες από την Κύπρο
Όσιος Λεόντιος ο ποιμένας του κειμένου πέραν της Πόλεως
Όσιος Λεόντιος ο Αθωνίτης ο Μυροβλήτης
Σύναξη του Αρχιστράτηγου Μιχαήλ πλησίον του Ιουλιανού εν τω Φόρω
Άγιοι Δέκα Οκτώ Μάρτυρες
Όσιος Λεόντιος ο Κανονάρχης

(1) Οι Άγιοι Λεόντειος, Υπάτιος και Θεόδουλος, έζησαν επί εποχής του αυτοκράτορα Βεσπασιανού. Ο Λεόντειος είχε αγέρωχο παράστημα και καταγόταν από την Ελλάδα. Κατετάγη στο στρατό σε νεαρή ηλικία και παρόλο που έγινε υψηλόβαθμος στρατιωτικός χαρακτηριζόταν από  μετριοφροσύνη και τιμιότητα. Εγινε χριστιανός την εποχή που ήταν στην Αφρική και  κήρυττε το λόγο του Θεού στους τους στρατιώτες, ανάμεσα σε αυτούς που έφερε κοντά στον Κύριο ήταν και ο Υπάτιος και ο Θεόδουλος. Αυτό το γεγονός όμως προκάλεσε τον Αδριανό, ηγεμόνα της Αφρικής ο οποίος προσπάθησε να τους κάνει στην αρχή με το καλό να αρνηθούν την πίστη τους, αλλά αφού είδε ότι αυτό δεν είχε αποτελέσματα τον αποκεφαλισμό και των δύο Υπάτιου και Θεόδουλου, τον δε Λεόντειο μαστίγωσε μέχρι θανάτου. Με αυτόν τον μαρτυρικό τους θάνατο κέρδισαν την ουράνια βασιλεία.
Περισσότερα »

Σήμερα 18 Ιουνίου 2014 τα Ζώδια προβλέπουν για σας


Προβλέψεις για σήμερα 18 Ιουνίου 2014Κριός (21/03 – 19/04)

Αγαπητέ Κριέ, αν σκοπεύεις σήμερα να προχωρήσεις σε κάποια επένδυση ή να κάνεις ένα τολμηρό εγχείρημα, εξέτασε κάθε λεπτομέρεια που το αφορά, αλλιώς θα χάσεις και αυτά που έχεις. Κατά τα άλλα, μην ανοίξεις συζητήσεις, οι οποίες δεν είσαι σίγουρος που θα καταλήξουν.

Ταύρος (20/04 – 20/05)

Αγαπητέ Ταύρε, κάποια σχέδια που έχεις μπορεί να καθυστερούν, αλλά δεν χρειάζεται να το βάζεις κάτω. Ήδη βρίσκεσαι σε περίοδο που σου ανοίγονται νέοι δρόμοι και ορίζοντες στη ζωή σου. Στις όποιες αναταραχές και εντάσεις που ενδέχεται να προκύψουν, καλό θα ήταν να κρατήσεις τις αποστάσεις σου. Απόψε φρόντισε να χαλαρώσεις, να περάσεις ευχάριστα και να αποφορτιστείς από το άγχος που σε πιέζει.

Δίδυμος (21/05 – 21/06)

Αγαπητέ Δίδυμε, η μέρα σήμερα απαιτεί προσοχή σε κάθε κίνηση και ενέργεια που σκοπεύεις να κάνεις. Μπορεί να πάρεις κάποιες απογοητεύσεις, αλλά μην στενοχωρηθείς, γιατί θα είναι προσωρινές και δεν συντρέχει σοβαρός λόγος για να αγχωθείς περισσότερο. Πρέπει να ξέρεις ότι ανοίγεται μπροστά σου μια πολύ ευνοϊκή περίοδος, που σου επιφυλάσσει χαρές και επιτυχίες. Φρόντισε μόνο μην σου μείνουν εκκρεμότητες που σε προβληματίζουν.

Καρκίνος (22/06 – 22/07)

Σήμερα, αγαπητέ Καρκίνε, πρέπει να δείξεις περισσότερο ενδιαφέρον σε θέματα που σε απασχολούν το τελευταίο διάστημα, που τα έχεις παραμελήσει και σε προβληματίζουν. Η ημέρα είναι ιδανική για τέτοιου είδους κινήσεις και δεν έχεις καμία απολύτως δικαιολογία, για να μην τα φέρεις όλα στα μέτρα σου και να μην πετύχεις ό,τι κι αν βάλεις στο μυαλό σου. Οι πλανήτες συνωμοτούν υπέρ σου, με σειρά ευκαιριών. Αξιοποίησέ τες!
Λέων  (23/7  – 23/4)

Σήμερα, αγαπητέ Λέοντα, προσπάθησε να ηρεμήσεις και να δεις τις καταστάσεις πιο ρεαλιστικά, για να μπορέσεις να βρεις τις λύσεις, που θα σε βγάλουν από το αδιέξοδο που έχεις βρεθεί. Δεν μπορείς να αντέξεις την ασάφεια, όμως πρέπει να τακτοποιήσεις τις εκκρεμότητες που υπάρχουν.
Παρθένος (23/08 – 22/09)

Αγαπητέ Παρθένε, φρόντισε σήμερα να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά σε ό,τι κάνεις, για να μην γίνουν λάθος κινήσεις. Φρόντισε να μη δείχνεις και πολλή ευαισθησία σ’ αυτά που σου λένε, γιατί μπορεί να κάνεις λάθος εκτιμήσεις, λόγω της μεγάλης συναισθηματικότητάς σου. Θα σου παρουσιαστούν πολλές ευκαιρίες που θα πρέπει να εκμεταλλευτείς, για να πετύχεις το μέλλον που ονειρεύεσαι. Θέματα που είναι σε στασιμότητα, βρίσκουν επιτέλους τις καλύτερες λύσεις.
Ζυγός (23/09 – 23/10)

Αγαπητέ Ζυγέ, αυτή η Τετάρτη για εσένα είναι μέρα, που πρέπει να κρατήσεις αποστάσεις από οικονομικές και συναισθηματικές υποθέσεις, που σε κάνουν να νιώθεις άβολα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να επιχειρήσεις ξεκαθαρίσματα, είτε σχετίζονται με τα επαγγελματικά είτε με τα αισθηματικά σου ζητήματα.

Σκορπιός (24/10 – 22/11)

Σήμερα, αγαπητέ Σκορπιέ, μην εξιδανικεύεις ανθρώπους και καταστάσεις, γιατί εύκολα θα γίνεις θύμα εκμετάλλευσης. Αναζήτησε την διασκέδαση μέσω φιλικών σου προσώπων. Αν είσαι αδέσμευτος, μία φιλική γνωριμία μπορεί να καταλήξει σε αισθηματική περιπέτεια.

Τοξότης (23/11 – 21/12)

Αγαπητέ Τοξότη, η σημερινή ορμητική σου διάθεση, σου ανοίγει καινούργιους δρόμους. Μέσα στο μυαλό σου περιδιαβαίνουν ιδέες για ταξίδια, σπουδές, συμβόλαια κι επαφές με άτομα που ζουν μακριά. Ευτυχώς, εκεί τα καταφέρνεις και δεν σου λείπουν οι επιτυχίες. Φύλαξε μερικές ώρες για τον εαυτό σου, για ξεκούραση και ψυχαγωγία, γιατί το έχεις ανάγκη. Δεν θέλεις να φτάσεις στα όρια της εξάντλησης.

Αιγόκερως (22/12 – 19/01)

Αγαπητέ Αιγόκερε, κάποιες εντάσεις στο χώρο του σπιτιού σε στεναχωρούν, γι’ αυτό να έχεις υπομονή αυτήν την Τετάρτη. Επαγγελματικά, θα σου είναι εύκολο να εκφράσεις τις ιδέες σου. Θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στις προσωπικές και αισθηματικές σου σχέσεις.

Υδροχόος (20/01 – 18/02)

Αγαπητέ Υδροχόε, η ημέρα σε προβληματίζει έντονα και σε κάνει διστακτικό μπροστά σε όλα όσα σου συμβαίνουν. Προσπάθησε να επικοινωνήσεις ουσιαστικότερα με τους δικούς σου ανθρώπους και πρόσεξε πολύ σε ποιους εμπιστεύεσαι τα μυστικά σου και εκδηλώνεις τις προθέσεις σου. Θα υπάρξει τάση εκμετάλλευσης και θα απογοητευτείς.

Ιχθύς (19/02 – 20/03)

Αγαπητέ Ιχθύ, μία αντιφατική ημέρα ξημερώνει για εσένα, με τις επιρροές που δέχεσαι από την όψη της Σελήνης με τον κυβερνήτη σου Ποσειδώνα. Ίσως βρεθείς αντιμέτωπος με μία απογοήτευση ή μία εξαπάτηση, αλλά θα λάβεις βοήθεια για να την αντιμετωπίσεις, από κάποιο άτομο που ούτε καν θα φανταζόσουν. Δες την θετική πλευρά των πραγμάτων, ότι σήμερα απόκτησες ένα νέο φίλο, και μην στεναχωριέσαι περεταίρω για ό,τι δεν αξίζει!


Για αναλυτικές προβλέψεις αισθηματικές, 
επαγγελματικές κτλ στην 

Περισσότερα »

Σαν Σήμερα 18 Ιουνίου (video) **

  ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO
Περισσότερα »

Σήμερα 18 Ιουνίου 2014 τα Ζώδια προβλέπουν για σας


Προβλέψεις για σήμερα 18 Ιουνίου 2014Κριός (21/03 – 19/04)

Αγαπητέ Κριέ, αν σκοπεύεις σήμερα να προχωρήσεις σε κάποια επένδυση ή να κάνεις ένα τολμηρό εγχείρημα, εξέτασε κάθε λεπτομέρεια που το αφορά, αλλιώς θα χάσεις και αυτά που έχεις. Κατά τα άλλα, μην ανοίξεις συζητήσεις, οι οποίες δεν είσαι σίγουρος που θα καταλήξουν.

Ταύρος (20/04 – 20/05)

Αγαπητέ Ταύρε, κάποια σχέδια που έχεις μπορεί να καθυστερούν, αλλά δεν χρειάζεται να το βάζεις κάτω. Ήδη βρίσκεσαι σε περίοδο που σου ανοίγονται νέοι δρόμοι και ορίζοντες στη ζωή σου. Στις όποιες αναταραχές και εντάσεις που ενδέχεται να προκύψουν, καλό θα ήταν να κρατήσεις τις αποστάσεις σου. Απόψε φρόντισε να χαλαρώσεις, να περάσεις ευχάριστα και να αποφορτιστείς από το άγχος που σε πιέζει.

Δίδυμος (21/05 – 21/06)

Αγαπητέ Δίδυμε, η μέρα σήμερα απαιτεί προσοχή σε κάθε κίνηση και ενέργεια που σκοπεύεις να κάνεις. Μπορεί να πάρεις κάποιες απογοητεύσεις, αλλά μην στενοχωρηθείς, γιατί θα είναι προσωρινές και δεν συντρέχει σοβαρός λόγος για να αγχωθείς περισσότερο. Πρέπει να ξέρεις ότι ανοίγεται μπροστά σου μια πολύ ευνοϊκή περίοδος, που σου επιφυλάσσει χαρές και επιτυχίες. Φρόντισε μόνο μην σου μείνουν εκκρεμότητες που σε προβληματίζουν.

Καρκίνος (22/06 – 22/07)

Σήμερα, αγαπητέ Καρκίνε, πρέπει να δείξεις περισσότερο ενδιαφέρον σε θέματα που σε απασχολούν το τελευταίο διάστημα, που τα έχεις παραμελήσει και σε προβληματίζουν. Η ημέρα είναι ιδανική για τέτοιου είδους κινήσεις και δεν έχεις καμία απολύτως δικαιολογία, για να μην τα φέρεις όλα στα μέτρα σου και να μην πετύχεις ό,τι κι αν βάλεις στο μυαλό σου. Οι πλανήτες συνωμοτούν υπέρ σου, με σειρά ευκαιριών. Αξιοποίησέ τες!
Λέων  (23/7  – 23/4)

Σήμερα, αγαπητέ Λέοντα, προσπάθησε να ηρεμήσεις και να δεις τις καταστάσεις πιο ρεαλιστικά, για να μπορέσεις να βρεις τις λύσεις, που θα σε βγάλουν από το αδιέξοδο που έχεις βρεθεί. Δεν μπορείς να αντέξεις την ασάφεια, όμως πρέπει να τακτοποιήσεις τις εκκρεμότητες που υπάρχουν.
Παρθένος (23/08 – 22/09)

Αγαπητέ Παρθένε, φρόντισε σήμερα να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά σε ό,τι κάνεις, για να μην γίνουν λάθος κινήσεις. Φρόντισε να μη δείχνεις και πολλή ευαισθησία σ’ αυτά που σου λένε, γιατί μπορεί να κάνεις λάθος εκτιμήσεις, λόγω της μεγάλης συναισθηματικότητάς σου. Θα σου παρουσιαστούν πολλές ευκαιρίες που θα πρέπει να εκμεταλλευτείς, για να πετύχεις το μέλλον που ονειρεύεσαι. Θέματα που είναι σε στασιμότητα, βρίσκουν επιτέλους τις καλύτερες λύσεις.
Ζυγός (23/09 – 23/10)

Αγαπητέ Ζυγέ, αυτή η Τετάρτη για εσένα είναι μέρα, που πρέπει να κρατήσεις αποστάσεις από οικονομικές και συναισθηματικές υποθέσεις, που σε κάνουν να νιώθεις άβολα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να επιχειρήσεις ξεκαθαρίσματα, είτε σχετίζονται με τα επαγγελματικά είτε με τα αισθηματικά σου ζητήματα.

Σκορπιός (24/10 – 22/11)

Σήμερα, αγαπητέ Σκορπιέ, μην εξιδανικεύεις ανθρώπους και καταστάσεις, γιατί εύκολα θα γίνεις θύμα εκμετάλλευσης. Αναζήτησε την διασκέδαση μέσω φιλικών σου προσώπων. Αν είσαι αδέσμευτος, μία φιλική γνωριμία μπορεί να καταλήξει σε αισθηματική περιπέτεια.

Τοξότης (23/11 – 21/12)

Αγαπητέ Τοξότη, η σημερινή ορμητική σου διάθεση, σου ανοίγει καινούργιους δρόμους. Μέσα στο μυαλό σου περιδιαβαίνουν ιδέες για ταξίδια, σπουδές, συμβόλαια κι επαφές με άτομα που ζουν μακριά. Ευτυχώς, εκεί τα καταφέρνεις και δεν σου λείπουν οι επιτυχίες. Φύλαξε μερικές ώρες για τον εαυτό σου, για ξεκούραση και ψυχαγωγία, γιατί το έχεις ανάγκη. Δεν θέλεις να φτάσεις στα όρια της εξάντλησης.

Αιγόκερως (22/12 – 19/01)

Αγαπητέ Αιγόκερε, κάποιες εντάσεις στο χώρο του σπιτιού σε στεναχωρούν, γι’ αυτό να έχεις υπομονή αυτήν την Τετάρτη. Επαγγελματικά, θα σου είναι εύκολο να εκφράσεις τις ιδέες σου. Θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στις προσωπικές και αισθηματικές σου σχέσεις.

Υδροχόος (20/01 – 18/02)

Αγαπητέ Υδροχόε, η ημέρα σε προβληματίζει έντονα και σε κάνει διστακτικό μπροστά σε όλα όσα σου συμβαίνουν. Προσπάθησε να επικοινωνήσεις ουσιαστικότερα με τους δικούς σου ανθρώπους και πρόσεξε πολύ σε ποιους εμπιστεύεσαι τα μυστικά σου και εκδηλώνεις τις προθέσεις σου. Θα υπάρξει τάση εκμετάλλευσης και θα απογοητευτείς.

Ιχθύς (19/02 – 20/03)

Αγαπητέ Ιχθύ, μία αντιφατική ημέρα ξημερώνει για εσένα, με τις επιρροές που δέχεσαι από την όψη της Σελήνης με τον κυβερνήτη σου Ποσειδώνα. Ίσως βρεθείς αντιμέτωπος με μία απογοήτευση ή μία εξαπάτηση, αλλά θα λάβεις βοήθεια για να την αντιμετωπίσεις, από κάποιο άτομο που ούτε καν θα φανταζόσουν. Δες την θετική πλευρά των πραγμάτων, ότι σήμερα απόκτησες ένα νέο φίλο, και μην στεναχωριέσαι περεταίρω για ό,τι δεν αξίζει!


Για αναλυτικές προβλέψεις αισθηματικές, 
επαγγελματικές κτλ στην 

Περισσότερα »

Σαν Σήμερα 18 Ιουνίου (video) *

  ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Περισσότερα »