3 Απρ 2015

«Ώρα για λίγο Γέλιο : ΑΝΕΚΔΟΤΟ» !!


Περισσότερα »

Αιτήσεις για πεντάμηνη απασχόληση στο Δήμο Καλαμάτας, με 197 θέσεις

Στη δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα 5 μηνών στους δήμους της χώρας, αφορά η Δημόσια Πρόσκληση που εκδόθηκε στις 2-4-2015 για τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΑΔΑ: ΨΑ0Μ4691Ω2-56Κ).
 
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6-4-2015 και λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015. 
 
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων». 
 
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
 
1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης
5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
Επισημαίνεται ότι υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γ.Γ.Π.Σ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
 
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
 
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:
1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες 
3) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
4) Την ηλικία και
5) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.
 
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).
 
ΟΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 
Οι εγκεκριμένες προς πλήρωση 197 θέσεις για το Δήμο Καλαμάτας είναι:
ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι 18
ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών 6
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 119
ΔΕ Διοικητικού 15
ΤΕ Διοικητικού 3
ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού 3
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 4
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 4
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 16
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 3
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 4
ΠΕ Κοινωνιολόγων 2.
Πηγή : kalamata.gr
Περισσότερα »

«Προμήθεια αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων»

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της «Προμήθειας αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων» (Κ.Α. 30.7325.02 – εγκεκρ. πίστωση 15.000€ για το 2015 από ΔΠ και προϋπολογισμού μελέτης 14.760,00€), καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να καταθέσουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα καθώς και κλειστή οικονομική προσφορά έως και την Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου 2015, στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου – Διοικητήριο, Ψαρών 15. Περισσότερες πληροφορίες στον κ. Θεοφύλακτο Κουφοσωτήρη, Διοικητήριο, γραφείο 116, τηλ. 2721361765).  Τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές και έντυπο οικονομικής προσφοράς μπορείτε να δείτε στη συνημμένη μελέτη
πηγή : kalamata.gr
Περισσότερα »

Γιορτάζουν σήμερα 3 Απριλίου


ΙΛΛΥΡΙΟΣ, ΙΩΣΗΦ, ΔΙΑΣ, ΑΓΑΠΗ, ΝΙΚΗΤΑΣ, ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ, ΒΥΘΟΝΙΟΣ, ΓΑΛΥΚΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος
Ολόκληρο το εορτολόγιο για σήμερα

Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής Ηγούμενος Μονής Μηδικίου
    Όσιος Ιωσήφ ο Υμνογράφος
    Άγιος Ελπιδηφόρος
    Άγιοι Δίος, Βυθόνιος και Γάλυκος
    Όσιος Ιλλυριός
    Άγιος Παύλος ο Ρώσος ο Απελεύθερος
    Όσιος Νεκτάριος του Μπεζέτσκ
    Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου του Αμαράντου Ρόδου
    Αγία Αγάπη η παρθενομάρτυς

 (1) O όσιος Νικήτας,  από την Καισαρεία της Βιθυνίας, έζησε τον 8ο αι. ορφανός από μητέρα ανετράφη από τη γιαγιά του και τον πατέρα του, ο οποίος ανέθεσε σε κάποιο κληρικό την  πνευματική του κατήχηση. Σε νεαρή ηλικία πήγε στο μοναστήρι του
Μηδικίου, και μετά το θάνατο του ηγούμενου της Μονής, Νικηφόρου, έγινε ηγούμενος.
Για την στάση του έναντι των εικονομάχων, φυλακίστηκε και εξορίστηκε. Τελικά εγκαταστάθηκε σε κάποιο ερημικό μετόχι στο βόρεια της Κωνσταντινούπολης. Εκεί ο περίφημος αυτός Ομολογητής παρέδωσε ειρηνικά την αγία του ψυχή στον Δημιουργό του.

(2) O όσιος Ιωσήφ γεννήθηκε στη Σικελία, από χριστιανούς γονείς, τον Πλουτίνο και την Αγάθη. Μετά το θάνατο του πατέρα του πήγε στη Θεσσαλονίκη όπου έγινε μοναχός και στη συνέχεια χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Διακρίθηκε για την καλλιγραφική του γραφή και την σύνθεση περιώνυμων εκκλησιαστικών ύμνων. Αργότερα πήγε στην Κωνσταντινούπολη όπου επί εποχής εικονομαχίας εκδιώχθηκε στη Ρώμη και επανήλθε αργότερα στη Κωνσταντινούπολη όπου εκοιμήθη πλήρης ημερών το 842 μ.Χ.


Περισσότερα »

3 Απριλίου 1928, Νίκος καζαντζάκης !


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Nikos_Kazantzakis.jpg/210px-Nikos_Kazantzakis.jpg

Νίκος Καζαντζάκης,
Σαν σήμερα 3 Απριλίου 1928, είχε οριστεί η δίκη του Νίκου Καζαντζάκη. Ο λόγος που είχε παραπεμφθεί σε δίκη ήταν το γεγονός ότι τον Ιανουάριο του 1928 στο θέατρο «Αλάμπρα», στην Αθήνα, μαζί με τον Ελληνορουμάνο λογοτέχνη , Παναΐτ  Ιστράτι, μίλησαν εξυμνώντας τη Σοβιετική Ένωση. 

Στο τέλος της ομιλίας έγινε και διαδήλωση. Τόσο ο Καζαντζάκης όσο και ο συνδιοργανωτής της εκδήλωσης Δημήτρης Γληνός διώχθηκαν δικαστικά.

Το 1930 θα δικαζόταν, πάλι, ο Καζαντζάκης για αθεϊσμό, για την «Ασκητική». Η δίκη ορίσθηκε για τις 10 Ιουνίου, αλλά κι αυτή δεν έγινε ποτέ.πληροφορίες :http://el.wikipedia.org/
Περισσότερα »

Το In Situ, η σειρά συνεδρίων που απευθύνεται σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, ξεκινάει από την Καλαμάτα.

 http://media.pathfinder.gr/cman_img_f/9627590139437987170.jpg
Το πρώτο συνέδριο, με τίτλο "Metaλλaxis", θα πραγματοποιηθεί στις 18 Απριλίου 2015, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.
Οι βασικοί άξονες του In Situ είναι ο τουρισμός, η τοπική παραγωγή και η επιχειρηματικότητα. Κάθε συνέδριο In Situ είναι μοναδικό, γιατί η θεματολογία προκύπτει κάθε φορά από τις ανάγκες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πόλη, αλλά και η περιφέρεια στην οποία ανήκει.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Καλαμάτα γίνεται η αφετηρία του In Situ με τη συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από τη “Metaλλaxis”, τη νέα πραγματικότητα στην οποία βρίσκεται η πόλη τα τελευταία τρία χρόνια. Η έντονη εξωστρέφεια των τοπικών παραγωγών, οι επενδύσεις σε τουριστικές μονάδες, η αύξηση των πτήσεων από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Καλαμάτας "Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος" συμβάλλουν σταδιακά στη διαρκή προβολή και προώθηση της Καλαμάτας.
In Situ στην Καλαμάτα: ένα συνέδριο που "ξεκλειδώνει" την ανάπτυξη στην περιφέρεια

Οι συμμετοχές

Στο συνέδριο “Metaλλaxis” θα συμμετέχουν 9 ομιλητές, προερχόμενοι από διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι φιλοδοξούν να εμπνεύσουν, να δώσουν συμβουλές και να κινητοποιήσουν τους επαγγελματίες και τους τοπικούς φορείς της περιοχής σε θέματα σχετικά με τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα. Με αυτό το στόχο θα μοιραστούν ιδέες, πρακτικές και τεχνικές που ήδη εφαρμόζουν, σε συνδυασμό με εμπειρίες και γνώσεις στον χώρο όπου δραστηριοποιούνται.
Οι ομιλητές θα είναι η Μυλαίδη Στούμπου από τη Microsoft, ο Γιώργος Χαραλαμπάκης από τη ForestView, η Δρ. Ευαγγελία Μπαραλού από το ALBA, ο Γιώργος Καραγιάννης από την 2Yolk Branding & Design, ο Έκτορας Τσατσούλης από το KALAMATA:21, ο Χάρης Τζαννής από τα Fnl-guide.com/Asprimera, ο Νίκος Μιστριώτης από την XYZ Productions, ο Γιάννης Αίσωπος, ο αρχιτέκτονας που εκπροσώπησε την ελληνική υποφηφιότητα στη Bienalle Βενετίας 2014, και ο Παναγιώτης Οικονόμου από τη STEP.

Το όραμα

Ο δημιουργός του In Situ, Ηλίας Σκενδερίδης, δήλωσε σχετικά: "Η πραγματική "Metaλλaxis" της Καλαμάτας μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ενέπνευσε τη δημιουργία του In Situ και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι αυτό! Είναι ευκαιρία σε μια εποχή με τόσες προκλήσεις, ο τουρισμός, η τοπική παραγωγή και η επιχειρηματικότητα να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για την ουσιαστική εξέλιξη και ανάπτυξη μιας πόλης αλλά και μιας περιοχής που τόσο το αξίζει."
Χορηγός επικοινωνίας του συνεδρίου είναι το Pathfinder.gr, στηρίζοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα και τις πρωτοβουλίες με όραμα και σχέδιο.
Για περισσότερες πληροφορίες & εισιτήρια επισκεφθείτε το www.insituproject.gr ή επικοινωνήστε στο insitu@insituproject.gr.
Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε στο www.viva.gr και στα καταστήματα Luna Lounge, Luna Lounge Deli και Public Καλαμάτας.
πηγή : http://www.pathfinder.gr
Περισσότερα »

Σαν σήμερα 3 Απριλίου
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO :
Περισσότερα »

«Μια γλυκιά Καλημέρα με όμορφες θετικές σκέψεις» !


Περισσότερα »