22 Φεβ 2015

Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων - χρήση 2015

Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 2015, προϋπολογισμού 77.000  ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10.3.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών :  10:00 π.μ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721063138, αρμόδιος υπάλληλος κ. Π. Βασιλόπουλος.
Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο Διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος "Διαύγεια" με ΑΔΑ: ΩΡ6ΡΟΡ0Χ-ΗΓΠ και μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου